Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen: Kansallinen pankkivero on väärä ratkaisu

26.06.2012

– Suunnitteilla oleva pankkivero on haitallinen kansallisille pääomamarkkinoille ja uhkaa talouden kasvua. Ehdotettu vero siirtyisi asiakkaiden, yritysten, sijoittajien, kuluttajien ja kuntien maksettavaksi, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Mikko Pukkinen.

Vero nostaisi tuntuvasti pankkien verorasitusta Suomessa, mikä näkyisi nopeasti aiempaa suurempina lainojen korkomarginaaleina ja asiakasmaksuina.

– Näihin kohdistuu jo nyt  tuntuvia korotuspaineita sääntelyuudistusten ja pankkien oman varainhankinnan kallistumisen vuoksi,  sanoo EK:n toimitusjohtaja Mikko Pukkinen.

– Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa tulisi ehdottomasti välttää toimenpiteitä, jotka vaikeuttavat rahoituksenvälitystä ja nostavat investointien rahoituskustannuksia. Sen sijaan kaikki voitava on tehtävä investointien ja sitä kautta kasvun kannustamiseksi, Pukkinen vaatii.

EU:n komissio on juuri antanut kriisienhallintadirektiiviesityksensä, johon sisältyy ehdotus kriisienhallinnan rahoituksen järjestämisestä kansallisesti. Käytännössä direktiiviesitys edellyttää kriisienhallintarahastojen perustamista, joihin varat kerättäisiin luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä riskiperusteisilla maksuilla. Mikko Pukkisen mielestä Suomen olisi odotettava direktiiviesityksen hyväksymistä EU:ssa ennen kansallisten veroratkaisujen tekemistä.

Lisätietoja:

EK:n toimitusjohtaja Mikko Pukkinen, puh. 09 4202 2400
Rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, puh. 050 572 2231