Työllisyys ja työrauha tärkeitä suomalaisille

15.06.2015

Työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannen vuoden ratkaisun syntyminen on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n näkökulmasta tärkeää koko Suomelle ja suomalaisille. Sen ansiosta työllisyys ja kilpailukyky kehittyvät myönteisesti, mutta tämä ei kuitenkaan ratkaise Suomen talouden ongelmia.

Sopimus nostaa palkkoja 16 euroa kuukaudelta kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia. Kustannusvaikutus on EK:n aloilla keskimäärin 0,54 prosenttia. Taloudellinen tilanne edellyttää maltillista ratkaisua, toteaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Sopimuksen hengessä ei kuitenkaan pysytty

– Olemme pettyneitä siihen, että sopimuksen alkuperäisessä hengessä ei pysytty. Palkansaajajärjestöt halusivat murentaa jo aiemmin sovitun periaatteen, että sopimus olisi perustunut kustannusvaikutuksiin. Ratkaisun synty kuitenkin osaltaan helpottaa maan hallituksen mahdollisuuksia tukea talouskasvua muun muassa yhteiskuntasopimuksella,  Häkämies arvioi.

Jatkotoimet sekä viennin että kotimarkkinoiden tukemiseksi ovat edelleen välttämättömiä.

– Kilpailukykyä tämä ratkaisu ei palauta. Me tarvitsemme joustavampia toimintatapoja yrityksiin, jotta kilpailussa on mahdollista menestyä. Kilpailijamaidemme takaa-ajo kestää vuosia. Tämän sopimuksen varaan ei voida pitkään laskea, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa.

Häkämies pitää tärkeänä, että vuoden 2016 alakohtaisissa työehtosopimusneuvotteluissa kyetään hallitsemaan kustannustaso ja toisaalta kehittämään sopimuksia entistä joustavammiksi. Hänen mukaansa on olennaista, että myös maan hallitus yltää rakenteellisiin merkittäviin uudistuksiin.

– On tärkeää että tässä työssä sekä työnantajat että palkansaajajärjestöt antavat kaiken tukensa hallituksen pyrkimyksille, Häkämies sanoo.

Ostovoima kehittyy myönteisesti

Syntynyt ratkaisu vuoden 2016 palkankorotuksista turvaa ensi vuonna palkansaajien yhteenlasketun ostovoiman ja työllisyyden myönteisen kehityksen. Voidaan arvioida, että yhteenlaskettu ostovoima kohoaa ensi vuonna 0.5 prosenttia, kun huomioidaan työllisyyden kasvu, arvioitu ansioiden nousu, inflaatio ja tiedossa olevat veroratkaisut.