Ulkomaisilta huippujohtajilta positiiviset arviot Suomen koronastrategiasta – yritysten tukitoimet ja talouden epävarmuus huolestuttavat

17.06.2020

EK kartoitti ulkomailta Suomeen muuttaneiden huippujohtajien näkemyksiä maamme tavasta hoitaa koronakriisiä ja sen vaikutuksista kansainvälisten osaajien houkuttelussa. Vastaajien mukaan taudin leviämisen onnistunut hillintä kasvattaa Suomen vetovoimaa turvallisena ja järjestelmällisenä maana, mutta pitkittynyt talouden epävarmuus ja liikkumisen hankaloituminen voivat pitää kansainväliset osaajat tulevaisuudessa loitolla.

Kansainvälisten talenttien houkuttelu Suomeen on keskeinen ratkaisu yritysten lisääntyneeseen osaajapulaan, joka kiihtyy taas viimeistään talouden päästessä uuteen nousuun koronakriisin jälkimainingeissa. Tämän vuoksi EK kysyi ulkomailta muuttaneiden huippujohtajien näkemyksiä Suomen tavasta hoitaa COVID19-kriisiä ja sen vaikutuksista ulkomaalaisten osaajien houkutteluun tulevaisuudessa. Kyselyyn vastasi yli 60 henkilöä, jotka toimivat maassamme merkittävän konsernin tai kasvuyrityksen ylimmässä johdossa.

Keskeiset tulokset voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Valtaosa pitää Suomen toimenpiteitä koronaviruksen hallitsemiseksi onnistuneina. Turvallinen ympäristö on omiaan lisäämään Suomen mainetta hyvänä maana ulkomaalaisten osaajien silmissä.
  • Eniten kritiikkiä kerää yrityksiin kohdistuneet tukitoimenpiteet, joita kansainväliset yritysjohtajat pitivät paikoin riittämättöminä, vaikeaselkoisina tai hitaina. Myös viranomaisten viestinnässä nähtiin parantamisen varaa; ohjeistuksia on pidetty paikoin epäselvinä ja englanninkielistä viestintää puutteellisena.
  • Kolmasosa vastaajista kokee, että koronakriisillä on tulevaisuudessa suuri vaikutus Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisten osaajien silmissä. Turvallista ympäristöä sekä järjestelmällistä ja digitalisoitunutta yhteiskuntaa kannattaa markkinoida Suomen vahvuustekijänä.
  • Talouden epävarmat näkymät kuitenkin voivat kuitenkin heikentää Suomen kykyä houkutella ulkomaalaisia huippuosaajia. Matkustamisen hankaloituessa myös sijaintimme voi vaikeuttaa kansainvälisten osaajien halua muuttaa Suomeen töiden perässä.

– Kansainvälisten huippuosaajien määrä Suomessa on noussut viime vuosina lupaavaa vauhtia ennen koronakriisin rantautumista maahamme. Kysyntä ulkomaalaisille talenteille kiihtyy entisestään, kun yhteiskunta palautuu ja yrityksissä tarvitaan tekijöitä uuteen kasvuun. Yhteiskunnan turvallinen avaaminen ja toimet talouden jälleenrakentamiseksi ovat täsmälääkettä myös sille, että ulkomaalaisten osaajien virta jatkuu tulevaisuudessa, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

–  Olen vaikuttunut Suomen innovatiivisuudesta, digitaalisesta kypsyydestä sekä kyvystä taklata haastavia tilanteita kuten koronakriisiä. Pragmaattisuus, ratkaisulähtöisyys ja eteenpäin katsova ote ovat Suomen tavaramerkkejä. Meidän tulisi soveltaa samaa asennetta ja tehokkuutta ulkomaalaisten talenttien houkutteluun. Suomella on paljon annettavaa: meidän vain tulee markkinoida sitä enemmän sekä korostaa kaikkia täällä asumisen ja työskentelyn hyviä puolia, huomauttaa Miriam Holstein, Bayerin Nordicin toimitusjohtaja ja EK:n kansainvälisten yritysjohtajien valiokunnan puheenjohtaja.

EK lähetti kyselyn noin 200 ulkomaalaistaustaiselle, vastuullisessa asemassa työskentelevälle yritysjohtajalle, jotka asuvat tällä hetkellä joko pysyvästi tai tilapäisesti Suomessa. Yritysjohtajat työskentelevät joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä asemamaana Suomi. Kyselyyn vastasi touko-kesäkuun vaihteessa yhteensä 63 kansainvälistä yritysjohtajaa.