Valinnanvapauslaki on sote-uudistuksen välttämätön osa

24.11.2017

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää lausuntokierroksella olevaa uutta valinnanvapauslakia tärkeänä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sote-uudistuksen tavoitteena pitää olla paremmat palvelut edullisempaan hintaan.

– Asiakkaan oikeus valita sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja on välttämätön osa sote-uudistusta. Valinnanvapaus parantaa palvelujen saatavuutta, edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa menojen kasvun hillinnän, sanoo EK:n johtaja Ilkka Oksala.

Nykyjärjestelmä on Oksalan mukaan eriarvoinen.

– Hoidon saatavuus ja kustannukset vaihtelevat rajusti maan eri osien välillä, Oksala toteaa.

EK näkee lainsäädäntöluonnoksen valinnanvapauslainsäädännöksi kokonaisuutena melko hyvänä. Asiakkaiden, järjestäjien ja erilaisten palvelujen tuottajien oikeudet ja velvollisuudet ovat pääsääntöisesti tasapainossa.

– Valinnanvapaus on toimiva keino kannustaa tuottajia parantamaan palvelujen saatavuutta ja laatua. Valinnanvapauden ansiosta kaikille kansalaisille tulee mahdollisuus valita itselleen sopiva palvelujen tuottaja. Veronmaksajien piikki ei ole auki, koska palvelujen tuottajilla on samankaltaisilla pelisäännöillä määräytyvät korvaukset, asiakasmaksut ja maakuntien tekemät palvelutarpeen arvioinnit, perustelee johtaja Ilkka Oksala.

Erikoislääkärit olennainen osa

Erityisen myönteistä Oksalan mukaan on sote-keskuksen palveluiden täydentäminen erikoislääkäreiden vastaanotto- ja konsultaatiopalveluilla.

– Nykyistä useampi suomalainen saa siten jatkossa tarvitsemansa palvelut siitä keskuksesta, johon he ovat listautuneet. Tällöin vältytään nykyisen kaltaiselta potilaiden siirtelyltä terveyskeskusten ja sairaaloiden välillä, Oksala arvelee.

Lakiluonnospaketissa löytyy myös puutteita. EK ehdottaa esitykseen muutoksia, joilla turvataan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja luodaan tasapuolisia toimintamahdollisuuksia erilaisille tuottajille. Tavoitteen saavuttamiseksi maakuntien päätäntävaltaa tulee rajoittaa. Nykyisten terveydenhuollon palvelusetelien lähes olematon käyttö kunnissa osoittaa hyvin, ettei julkinen sektori käytä tehokkaasti yksityisiä palveluntarjoajia, vaan pyrkii suojaamaan omaan tuotantoaan.

– Kansalaisten yhdenvertaisuuden ja palvelujen saatavuuden varmistamiseksi maakunnille kaavailtua päätäntävalta määrittää valinnanvapauteen sisältyvät palvelut tulee rajoittaa ja täsmentää. Jotta tuottajat saadaan aidosti tasavertaiseen asemaan, tuottajien verotukselliset erot on poistettava ja muutoinkin tasavertaiset kilpailuedellytykset on turvattava, lisää Oksala.

EK:n lausunto on jätetty sosiaali- ja terveysministeriölle. Lausunto tulee aamupäivän aikana nähtäville osoitteessa www.ek.fi/lausunnot