Vetoomus kotimaisen energiatuotannon puolesta

30.04.2014

Suomen talous on tällä hetkellä monin osin murroksessa, jota kuvaavat vuodesta 2008 jatkunut lama ja epävarmuus, julkisen talouden voimakas alijäämä sekä vientimme vakavat rakenteelliset ongelmat.

Suomessa käytetystä energiasta yli 60 prosenttia tuodaan ulkomailta. Sähkön käytöstä noin 20 prosenttia on viime vuosina katettu tuonnilla. Suomi tuo vuosittain energiaa peräti seitsemällä—kahdeksalla miljardilla eurolla. Voimakas tuontiriippuvuus heikentää vaihtotasettamme, vähentää työpaikkoja Suomessa ja huonontaa huoltovarmuutta.

Suomessa tulee panostaa voimallisesti kotimaassa tuotettuun päästöttömään ja vähäpäästöiseen energiaan. Tämä on ainoa tie toteuttaa samanaikaisesti kohtuuhintaisen energian saatavuus ja kunnianhimoiset päästövähennykset.

On tärkeätä, että nyt suunnitteilla olevat investoinnit voidaan toteuttaa ja että merkittäviä investointeja voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Muussa tapauksessa joutuisimme jo lähivuosikymmenien aikana tilanteeseen, jossa oman kotimaisen tuotannon mahdollisuudet vastata sähkön kysyntään heikkenisivät nykyisestäänkin.

Muiden investointihankkeiden ohella juuri nyt on ajankohtaista muistuttaa Fennovoiman ydinvoimalahankkeen toteutumisen mahdollistamisesta. Myös muiden ydinvoimainvestointien on oltava mahdollisia, jotta keskeiset energia- ja ilmastopoliittiset sekä elinkeinopoliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Allekirjoittaneet järjestöt näkevät Suomen energiainvestointien toteutumisen erittäin tärkeänä. Näillä luodaan edellytyksiä ja uskoa Suomen menestykseen, vahvistetaan tulevien vuosien kilpailukykyä ja synnytetään välittömästi tuhansia työpaikkoja.

Elinkeinoelämän keskusliitto
Johtaja Kai Mykkänen

Energiateollisuus
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen

Metallityöväen liitto
Puheenjohtaja Riku Aalto

Rakennusliitto
Puheenjohtaja Matti Harjuniemi

Rakennusteollisuus
Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti

Sähköliitto
Puheenjohtaja Martti Alakoski

Teknologiateollisuus
Johtaja Mika Nykänen

Ammattiliitto Pro
Puheenjohtaja Antti Rinne