Viennin valtuuksien korotus vahvistaa kasvua

13.09.2016

Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös korottaa vientiluottojen ja -takuiden enimmäismäärää tukee Suomen kaipaamaa talouden kasvua. Vientiluottojen rahoitusvaltuus nousee hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä 13 miljardista 22 miljardiin euroon. Samalla vientitakuuvaltuus 19 nousee miljardista 27 miljardiin euroon.

– Nyt tehty linjaus on hyvä ja se edistää suomalaisten vientiä harjoittavien yritysten kilpailukykyä ja parantaa mahdollisuuksia saada vientikauppoja. Pääministeri Sipilä nosti hiljattain esiin tavoitteen tuplata pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä. Tähän tarvitaan lisää viennin rahoituksen työkaluja, mitä nyt esitetty korotus perustellusti palvelee, toteaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Pitkäaikaisen rahoituksen merkitys on suuri vientiin liittyvissä kauppasopimus-neuvotteluissa. Suuret vientikaupat ovat kasvattaneet vastuukantoja varsin suuriksi. Valtuuskorotukset mahdollistavat sen, että Finnvera voi jatkossakin olla mukana suomalaisyritysten vientikauppojen ja ulkomaisten ostajien rahoitusjärjestelyissä.

– Viimeaikainen telakkateollisuuden tilauksien kasvu nostaa suurien vientikauppojen määriä ja kasvattavat vientitakuiden tarvetta. Tilausten mukana tulee myös lukuisa määrä pienempiä toimituksia, jotka kasvattavat pk-sektoria, sanoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Suomalaisille yrityksille on tärkeää taata tasavertainen kilpailuasetelma suhteessa kilpailijamaihin. Valtion kannalta vientiin liittyvien vastuiden määrä on noussut korkeaksi. On kuitenkin kansantalouden kokonaisedun mukaista varmistaa viennin rahoituksen riittävyys finanssikriisin jälkeen muuttuneessa toimintaympäristössä.

Lisätietoja:
Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, EK, p. 09 4202 2400
Jorma Turunen, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus, p. 0500 445 444