Yritysjohtajien viestit päättäjille: Liikenneinfraan tarvitaan 12 vuoden suunnittelujänne

EK selvitti eri toimialojen yritysvaikuttajien näkemyksiä liikenneinfran tulevaisuudesta. Mitä pitkäjänteisemmin yritykset pystyvät infrakehitystä ennakoimaan, sitä houkuttelevampi vaihtoehto Suomi on niiden sijaintimaana ja investointikohteena.

Logistiikka-ammattilaiset ja asiakasyritykset painottavat kuin yhdestä suusta: Suomen liikenneinfra kilpailee globaalisti. Infraa ja logistiikkapalveluita analysoidaan tarkkaan, kun yritykset tekevät valintojaan liiketoiminnan sijoittamisesta joko Suomeen tai jonnekin muualle.

Yritysjohtajat peräänkuuluttavat kunnianhimoista kansallista visiota Ruotsin ja Norjan tapaan. Liikenneinfran kehittämiseen tarvitaan 12 vuoden aikajänteellä tehtävä suunnitelma, joka ulottuisi yli hallituskausien. Pitkä sihti ja johdonmukainen eteneminen ovat yrityksille tärkeitä, sillä ne itse joutuvat tekemään investointejaan jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Mitä pitemmälle valtio pystyy infran kehittämistä linjaamaan, sitä luottavaisemmin yritykset voivat suunnitella toimintaansa ja tulevia investointejaan Suomessa.

Pitkän tähtäimen suunnitelmat tarvitsevat perustaksi valtakunnallista näkemystä ja vahvaa fakta-analyysiä. Valtion on tehtävä valintoja ja ajateltava isosti:

  • Tieverkkoa tulisi analysoida liikenteellisin perustein ja valita sen pohjalta muutama yhteysväli, joista kehitetään superkäytäviä. Valintoja on tehtävä tarvelähtöisesti, jotta kustannustehokkuus voidaan pitää.
  • Vahvat liikennevirrat ovat ulkomaankaupan tehokkuuden avain. Kansainvälisesti katsoen Suomen tavaravirrat ovat ohuita. Niiden vahvistuminen ja keskittyminen tarjoaisi edellytyksiä kuljetus- ja satamapalvelujen tehostumiselle ja markkinoiden kehittymiselle.
  • Myös kasvukeskuksia on ajateltava uudella tavalla. Kaupunkien kasvu on mahdollistettava toimivilla pääväylillä ja vahvoilla joukkoliikenteen runkolinjoilla.
  • Kaiken kaikkiaan tarvitaan priorisointia: vahvojen vahvistaminen säteilee laajasti.

Selvityksen laati Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimeksiannosta pitkän linjan liikenneinfravaikuttaja Anne Herneoja konsulttiyhtiö Sitowisestä. Selvityksessä haastateltiin 12 yritysjohtajaa eri toimialoilta.

Tutustu haastateltujen yritysjohtajien näkemyksiin tarkemmin.