Yritysten luottamus talouteen edelleen vahvaa

Teollisuuden luottamusindikaattori hienoisessa nousussa – palvelualoilla pientä laskua.

Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi hieman kesäkuussa. Saldoluku nousi 14 pisteeseen, kun toukokuun lukema oli 11. Luottamus talouden kehitykseen on selvästi pitkän aikavälin
keskiarvoa (1) vahvempaa.

Rakennusyritysten suhdannearviot pysyivät lähes ennallaan kesäkuussa. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku oli 7, kun toukokuisessa tiedustelussa saldoluku oli 6. Indikaattori on pitkän aikavälin keskiarvon (-7) yläpuolella.

Palveluyritysten luottamus laski hieman kesäkuussa, mutta indikaattori oli edelleen pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Kesäkuussa saldoluku sai arvon 18, kun toukokuussa vastaava
lukema oli 23. Pitkän aikavälin keskiarvo on 14.

Vähittäiskaupan luottamus pysyi kesäkuussa likimain ennallaan keskimääräistä korkeammalla tasolla. Kesäkuun suhdannemittauksen saldoluku oli 15 (toukokuussa 16). Indikaattorin pitkän
aikavälin keskiarvo on -2.