Bonnin ilmastosopimusneuvottelut kova pettymys

12.06.2015

Bonnin 11.6. päättyneissä neuvotteluissa ei päästy juuri eteenpäin Pariisissa joulukuussa järjestettävän ilmastokokouksen sopimusteksteissä. Kokoukseen on aikaa alle kuusi kuukautta, joten syksyn valmistelevissa neuvotteluissa on otettava iso loppukiri.

Joulukuussa Pariisissa on tarkoitus sopia kattava ilmastosopimus, jolla kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäisiin maailmanlaajuisesti vuodesta 2020 alkaen. Sopimuksen pohjateksteissä on kuitenkin yhä suuri määrä vaihtoehtoisia tekstejä, joista eri maaryhmät intressiensä mukaan pitävät tiukasti kiinni.

Bonnissa 1.–11.6. oli tarkoitus muokata helmikuussa Genevessä sovitusta vaikealukuisesta ja laajasta sopimustekstistä selkeämpi ja tiiviimpi versio. Lisäksi aikomuksena oli työstää ensimmäinen luonnos sopimusta täydentäviksi Pariisin ilmastokokouksen päätöksiksi. Näitä tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu, vaan puheenjohtajille annettiin tehtäväksi valmistella uusi versio 24.7. mennessä. Syksyllä ennen Pariisin kokousta on sovittuna vielä kaksi valmistelevaa kokousta, 31.8.–4.9. sekä 19.–23.10. Bonnissa.

– YK:n ilmastoprosessissa on korkea aika saada läpimurtoja tai ainakin saavuttaa merkittäviä edistysaskelia matkalla kohti kattavaa ja sitovaa kansainvälistä ilmastosopimusta. Se toisi moninkertaiset hyödyt päästöjen maailmanlaajuisella vähenemisellä ja yritysten kilpailukentän tasapuolistumisella. Samalla cleantech-ratkaisuille syntyisi kasvavat globaalit markkinat, sanoo EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström.

EU:n kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla ei ilmastonmuutosta yksin ratkaista: EU:n osuus maailmanlaajuisista päästöistä on laskenut 9 %:iin ja laskee edelleen ollen vuonna 2030 nykyarvion mukaan vain 4–5 %. Kiinan osuus on jo nyt neljännes maailman päästöistä ja osuus sekä päästömäärät ovat olleet rajussa kasvussa. USA:n osuus globaalipäästöistä on jo alle 15 % ja siellä päästöt ovat taittuneet laskusuuntaan (v. 2005 jälkeen) kuten jo paljon aiemmin EU:ssakin (1990 lähtien).