EK teki oman esityksensä kilpailukyvyn parantamiseksi

28.09.2015

Elinkeinoelämän keskusliitto on tehnyt oman esityksensä toimiksi, joilla Suomen kustannuskilpailukykyä voitaisiin parantaa hallituksen edellyttämällä viidellä prosentilla.

EK esittää muille neuvotteluosapuolille mallia, jossa osa toimista sovittaisiin keskitetysti ja osa toimista eri alojen omien erityispiirteiden mukaisesti.

Kaikille aloille yhteiset toimet

Loppiainen ja helatorstai muuttaminen normaaleiksi työpäiviksi
(vuosittain tehtävien työpäivien määrä lisääntyy vastaavasti)
0,9 %
Sairausloman karenssi
(ensimmäinen päivä ilman palkkaa)
0,6 %
Vuosilomien lyhennys 38:sta 30 työpäivään
(koskee lähinnä julkista sektoria)
0,1 %
Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksun alennus 1,72 %-yksiköllä 1,4 %
Yhteensä 3 %

Aloittain sovittavat toimet

Työajan pidentäminen edellisessä kohdassa olevien arkipyhien lisäksi
(esimerkiksi pekkaspäiviä, tes-perusteisia vuosilomapäiviä yms. vähentämällä tai säännöllistä työaikaa pidentämällä)
yksi päivä on 0,45 %
Lomarahan pienentäminen
Vähennys

100 % 4 %
50 % 2 %
25 % 1 %
Ylityökorvausten leikkaaminen (esim. puolittamalla)
Sunnuntaikorvausten leikkaaminen (esim. 100 %:sta 75 %:iin)

vaikutus vaihtelee aloittain keskim. 0,4 %

vaikutus vaihtelee aloittain keskim. 0,6 %

Muut vastaavat laskettavissa olevat toimet
Yhteensä 2 %

Toimet sovitaan keskusjärjestösopimuksella, jonka jälkeen liitoilla on kolme viikkoa aikaa sitoutua sopimukseen. Tämän jälkeen liitot sopivat kahden kuukauden kuluessa yhteiset toimet ja aloittain neuvoteltavat toimet työehtosopimuksiin.

Kustannuskilpailukykyä parantavien toimien yhteydessä parannetaan työntekijöiden muutosturvaa ja tasataan perhevapaakustannuksia seuraavasti:

1  Työntekijöiden muutosturvan parantaminen

  • Yli 20 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöille tarjotaan irtisanomisajan palkan ohella oikeus uudelleentyöllistymistä edistävään valmennukseen, jonka arvo vastaa vähintään yrityksen keskimääräistä kuukausipalkkaa.
  • Työnantajan on tarjottava yli 20 hengen yrityksessä työterveyshuollon palvelut kuuden kuukauden ajan irtisanomisajan jälkeen.

2  Perhevapaakustannusten tasaaminen

  • Nuorten naisten työllistymistä edistetään tasaamalla perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia 2 500 euron kertakorvauksella.