Aktiivinen ote kauppapolitiikkaan – katseet maailmalle

26.10.2016

EU on maailman suurin kauppamahti. Sillä on ainutlaatuiset mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan ulkopuolisten kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä avoimen ja tasapuolisen kansainvälisen sääntöjärjestelmän vahvistamiseen. Tämän teeman ympärillä kokoonnuttiin Helsinkiin EK:n, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työnantajaryhmän sekä kansainvälisen kauppakamarin ICC:n järjestämään seminaariin.

Seminaarissa käytiin avointa keskustelua kauppapolitiikan merkityksestä ja tuloksellisuudesta EU:n hakiessa vastauksia kasvun ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Tilaisuuden avannut EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies korosti puheenvuorossaan EU:n roolia kauppapolitiikassa:

– On erittäin tärkeää, että EU:n kauppapolitiikan toimintakyky ja tuloksellisuus säilyvät. EU:n vaikuttamismahdollisuudet ovat nyt vakavasti uhattuna, kun unionin kauppapolitiikkaa haastetaan poliittisessa keskustelussa. Brexit ja CETA ovat varoittavia esimerkkejä siitä, miten yllättäviin ja ei-toivottuihin tuloksiin ja pitkäkestoiseen epävarmuuteen poliittinen populismi voi johtaa.

Samaan aikaan kasvunäkymät ovat EU:ssa ja erityisesti Suomessa poikkeuksellisen heikot. On haettava uusia kasvumahdollisuuksia EU:n ulkopuolelta entistäkin voimallisemmin. Kaupan merkitys kasvun vauhdittamisessa onkin kenties suurempi kuin koskaan aiemmin. http://prodvijenie-saitov.space/  Vapaakauppasopimukset helpottaisivat erityisesti pk-yritysten vientimahdollisuuksia poistamalla kaupan esteitä ja alentamalla kaupankäynnin kustannuksia.

Seminaarissa puhunut EK:n hallituksen varapuheenjohtaja, Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Johanna Ikäheimo toi tilaisuuteen pk-näkökulmaa:

– Kyselyiden mukaan kaksikolmasosaa kansainvälistyvistä pk-yrityksistä on kokenut kansainvälistymistaipaleellaan jonkinlaisia kaupanesteitä. Vapaakauppasopimusten avulla näitä esteitä on helpompi poistaa tai ainakin madaltaa. Mitä kunnianhimoisempia vapaakauppasopimukset ovat, sitä enemmän ne hyödyttävät pk-yrityksiä. Vastaavasti erityisesti pk-yritykset kärsivät, jos EU ei kykene tekemään uusia sopimuksia.

Vapaakauppasopimusverkoston laajentaminen on avainasemassa EU:n kauppapolitiikan ydintavoitteiden saavuttamisessa, markkinoiden avaamisessa ja tasapuolisten kilpailuedellytysten vahvistamisessa. Nyt tarvitaan kipeästi aktiivista kauppapolitiikka ja konkreettisia, yritysten toimintaa helpottavia tuloksia.

Seminaarissa nousikin esiin ajankohtainen aihe, EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA. Ensimmäinen askel olisi edetä mahdollisimman nopeasti kohti CETA-sopimuksen allekirjoittamista ja voimaansaattamista. Sopimuksen väliaikainen soveltaminen toisi välittömiä hyötyjä ja kilpailuetua eurooppalaisille yrityksille Kanadan markkinoille pääsyssä.