Arvopaperikeskusasetus avaa kilpailua

01.07.2014

Valtiovarainministeriö luovutti 1.7. ministeri Vapaavuorelle työryhmän esityksen arvopaperikeskusasetuksen voimaantulon myötä tehtävistä lakimuutoksista. Syksyllä voimaan tulevan asetuksen keskeinen tavoite on avata kilpailua EU-alueella toimivien arvopaperikeskusten välillä.

Jatkossa liikkeeseenlaskijat voivat valita jonkun EU-alueella toimivan arvopaperikeskuksen liikkeeseenlaskun paikaksi. Lisäksi suomalaiset sijoittajat voivat jatkossa valita säilyttävätkö omistuksiaan joko nykyisin käytössä olevalla suoralla arvo-osuustilillä vai hallintarekisteröidyllä tilillä.

Suomalaisten osakkeenomistajien omistuksen julkisuus säilyy jatkossakin. Esityksen mukaan Patentti- ja rekisterihallitus pitää jatkossa julkista omistajarekisteriä, johon merkitään tiedot suomalaisista osakkeenomistajista, jotka omistavat yli 500 osaketta. Vastaavanlainen malli on olemassa Ruotsissa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää hyvänä, että suomalaisia arvopaperimarkkinoita kehitetään ja avataan kilpailulle. Kansallinen pääomamarkkinamme ja kotimaiset yritykset on pidettävä houkuttelevina sekä ulkomaisten että kotimaisten sijoittajien näkökulmasta. Suomen pääomamarkkinan tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen.