Asbestipurkutyötä koskeva sääntely selkeytyy ja nopeutuu

05.08.2015

Useamman vuoden valmistelun tuloksena saatiin aikaan kattava asbestilainsäädännön kokonaisuudistus. Uusi laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista tulee voimaan 1.1.2016.

– Uusi laki sekä parantaa asbestipurkutyön turvallisuutta että vähentää yritysten kokemaa turhaa byrokratiaa lupaprosessissa. Tarkoituksena on myös nopeuttaa selvien myöntöedellytysten täyttävien hakemusten käsittelyä, kertoo johtava asiantuntija Riitta Wärn EK:sta.

Asbestipurkutyö edellyttää jatkossa työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Luvan myöntämisen edellytykset säilyvät pääosin ennallaan.

Lupajärjestelmällä pyritään siihen, että asbestipurkutyötä tekevät vain ne toimijat, jotka pystyvät tekemään työn turvallisesti. Myönnetyistä asbestipurkuluvista aletaan pitää julkista rekisteriä, josta rakennuttajat ja muut asbestipurkutyön suorittamista tarvitsevat tahot saavat vaivattomasti tiedot luvan saaneista toimijoista.

Työsuojeluviranomainen perustaa rekisterin myös asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä. Asbestipurkutyö on erikoistyötä, joka edellyttää suorittajaltaan ammattitaitoa. Pätevien asbestipurkutyöntekijöiden rekisteröiminen edistää turvallisuutta ja vähentää harmaata taloutta.

– Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Hengitysilman mukana asbestikuidut voivat päästä keuhkoihin tai muualle kehoon. Turvallista altistumisen minimitasoa ei ole. Mitä pitkäaikaisempi altistus on, sitä suurempi on riski sairastua.  Asbesti aiheuttaa edelleen eniten työperäisiä kuolemia Suomessa ja sen vaarallisuus on otettava työpaikoilla tosissaan, toteaa Riitta Wärn.