Asiakkaan valinnanvapaus on sote-uudistuksen onnistumisen edellytys

15.03.2016

Elinkeinoelämän keskusliitto EK painottaa sote-uudistuksessa työterveyshuollon säilyttämistä nykyisessä muodossaan. Professori Mats Brommelsin työryhmän väliraportti on EK:n mielestä muuten oikeansuuntainen, koska siinä korostetaan potilaan valinnanvapauden lisäämistä.

Asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen on järkevä tapa kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita parantamaan palvelujen laatua ja tuottavuutta.

– Ilman oikein toteutettua valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun leikkaaminen 3 miljardilla eurolla ja palvelujen saatavuuden turvaaminen jäävät haaveeksi, EK:n johtaja Ilkka Oksala sanoo.

Maan hallitus on linjannut, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen osana säädetään asiakkaan oikeudesta valita palvelujensa tuottaja.

– Brommelsin työryhmän valmistelemat  valinnanvapausmallit muodostavat hyvän pohjan jatkovalmistelulle ja päätöksenteolle. Ryhmä on oivaltanut ansiokkaasti valinnanvapauteen olennaisesti kuuluvat reunaehdot. Niitä ovat palvelutarpeen arviointi, tuottajien ennakkohyväksyntä, tuottajille maksettavat korvaukset. Myös tuottajien seuranta ja valvonta sekä asiakasmaksujen tasapuolisuus ovat tärkeitä kriteereitä, Oksala kiittelee.

Työterveyshuolto toimii

Työterveyshuolto toimii nykyisin erinomaisesti. EK kiirehtii hallitukselta myönteistä kantaa nykyisen työterveyshuollon jatkamiseen.

– Työterveyshuollon osalta selvityshenkilöiden olisi ollut syytä ottaa selkeämpi kanta. Ainoa järkevä ratkaisu on työterveyshuollon aseman säilyttäminen nykyisenä. Kun uusi sote-järjestelmä on käytännössä toteutettu ja siitä on usean vuoden kokemus, voidaan työterveyshuollon asemaa uudelleen arvioida, Oksala sanoo.

– Sote-uudistuksen tarkoitus on vähentää eriarvoisuutta. Työterveyshuollon romuttaminen heikentäisi kuitenkin yritysten tuottavuutta ja palkansaajien asemaa. Lisäksi työterveyshuollon tuhoaminen johtaisi  ala-, yritys- ja työntekijäkohtaisiin järjestelyihin, jotka lisäisivät eriarvoisuutta.

 

kuva: Sosiaalialan Työnantajat