Audiovisuaalisten mediapalvelujen direktiivi etenee EU:ssa

05.07.2018

EU:ssa on päästy poliittiseen sopuun audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin  muuttamisesta. Keskeisin uudistus on direktiivin soveltamisalan laajentaminen videonjakoalustoihin. Muutettu direktiivi tulee voimaan syksyllä 2018, jonka jälkeen alkaa kansallisen täytäntöönpanon valmistelu.

Vuonna 2010 julkaistu audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi ei vastaa median nopeasti muuttunutta toimintaympäristöä, jossa televisiopalvelut ja internetin välityksellä tarjottavat mediapalvelut ovat lähentyneet. Uusi direktiivi ottaa huomioon median kulutuksessa ja teknologiassa tapahtuneet muutokset.

Uusittua direktiiviä sovelletaan palveluihin, joilla tarjotaan audiovisuaalista sisältöä tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa. Uudistetun direktiivin tavoitteena on varmistaa tasapuolisemmat toimintaedellytykset kaikille AV-alan markkinatoimijoille, yhdenmukaistaa kuluttajien suojelua, estää vihapuheen leviämistä ja suojata median monimuotoisuutta.

Direktiivin uusilla säännöillä:

  • Vahvistetaan alkuperämaaperiaatetta selkeyttämällä sitä, minkä jäsenvaltion sääntöjä sovelletaan yksittäistapauksissa.
  • Joustavoitetaan mainonnan määrällisiä rajoituksia perinteisissä televisiopalveluissa, jolloin lähetystoiminnan harjoittajat voivat aiempaa vapaammin valita, milloin mainoksia näytetään. Jatkossa mainontaa koskee kaksi erillistä aikaikkunaa (klo 6-18 ja 18-24), joiden sisällä mainonnan enimmäismäärä on 20 prosenttia.
  • Tuodaan kaikille audiovisuaalisille mediapalveluille lisää joustoa tuotesijoitteluun ja sponsorointiin sallimalla tuotesijoittelu kaikissa mediapalveluissa tietyin poikkeuksin. Poikkeukset koskevat uutis- ja ajankohtaisohjelmia, kuluttaja-asioiden ohjelmia, uskonnollisia ohjelmia ja lasten ohjelmia.
  • Edistetään eurooppalaisen mediasisällön näkyvyyttä velvoittamalla tilausvideopalvelut varaamaan 30 prosentin ohjelmaosuus eurooppalaisille teoksille.
  • Ulotetaan kaupallisen viestinnän yleiset säännöt, muun muassa kaupallisen viestinnän tunnistettavuus ja tupakka- ja alkoholimainonnan kielto koskemaan jatkossa myös videonjakoalustoja.
  • Vahvistetaan alaikäisten suojelua. Direktiivi esimerkiksi kieltää audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajia hyödyntämästä lapsista kerättyjä tietoja kaupallisessa profiloinnissa ja käyttäytymiseen perustuvassa mainonnassa.
  • Kielletään yllyttäminen väkivaltaan, vihaan ja terrorismirikokseen videonjakoalustojen sisällöissä.
  • Vahvistetaan sääntelyviranomaisten riippumattomuutta ja parannetaan jäsenmaiden viranomaisten yhteistyötä.

Seuraavaksi direktiivi hyväksytään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa syksyllä 2018. Direktiivi tulee voimaan vuoden loppuun mennessä ja uudistetut säännöt on saatettava osaksi Suomen kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden sisällä. Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa  yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä.