Autonkuljettajilta vaaditaan ajokortin lisäksi nyt myös ammattipätevyys

19.02.2013

Ammattikuljettajalle – sekä tavara- että linja-autonkuljettajalle – riitti aiemmin pelkkä C- tai D-luokan ajokortti. Vuonna 2007 tulivat voimaan kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyttä sääntelevä laki ja asetus. Ne edellyttävät kuljettajalta jatkokouluttautumista viiden vuoden välein. Vain siten kuljettaja säilyttää ammattipätevyytensä.

Laki ja asetus perustuvat EY:n ammattipätevyysdirektiiviin (2003/59/EY).

Kuljettajien ammattipätevyys koostuu sekä perustason ammattipätevyydestä (iän mukaan joko 140 tunnin tai 280 tunnin koulutus) että jatkokoulutuksesta. Jos henkilölle on myönnetty ajo-oikeus C1-, C- tai CE-ajokorttiluokkaan ennen 10.9.2009, hänellä on voimassa tavaraliikenteen ammattipätevyys ilman perustason ammattipätevyyskoulutusvaatimusta 9.9.2014 asti.

Henkilöliikenteessä ammattipätevyys on vastaavasti voimassa ilman peruskoulutusvaatimusta 9.9.2013 asti, jos D1-, D- tai DE-luokan ajokortti on myönnetty ennen 10.9.2008.

Ammattipätevyys edellyttää TraFin hyväksymää jatkokoulutusta

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi kuljettajien on käytävä jatkokoulutuksessa yhteensä 35 tuntia (5 koulutuspäivää á 7 x 45 min) aina jokaisella viiden vuoden ajanjaksolla. Koulutusta saa järjestää vain Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin hyväksymä koulutuskeskus TraFin hyväksymillä koulutusohjelmilla, poikkeuksena OKM:n järjestämisluvalla toimivat yhteisöt.

Jos henkilölle on myönnetty ajo-oikeus C1–CE-luokissa ennen 10.9.2009, hänen täytyy käydä ensimmäiset 35 tuntia jatkokoulutusta 10.9.2014 mennessä ja D1–DE -luokissa 10.9.2013 mennessä. Yhden koulutuspäivän sisältö on määritelty laissa pakolliseksi: ennakoiva ja taloudellinen ajaminen.

Velvollisuus kouluttautua koskee kaikkia kuljettajia kaikilla aloilla!

Ammattipätevyys ja sen koulutusvelvoitteet koskevat kaikkia henkilöitä, jotka ajavat työssään C1–CE – (ml. liikennetraktorit) ja D1–DE -ajokorttiluokkien ajoneuvoja – työskentelevätpä he millä alalla tahansa ja ovatpa he työsuhteessa tai yrittäjiä.

Kyse ei ole siis vain kuljetusyritysten palveluksessa olevista henkilöistä. Ainoat poikkeukset on lueteltu em. lain 2 §:n 3 momentissa.

Kuten ei ajokortittomalle henkilölle, työnantaja ei myöskään saa luovuttaa ajoneuvoa sellaisen henkilön kuljetettavaksi, jolla ei ole voimassa olevaa ammattipätevyyttä.

Työnantajan on itse asiassa pitänyt tarkistaa jo sellaisilta C1–CE -korttiluokkien ajoneuvoja kuljettavilta työntekijöiltä, jotka ovat saaneet ao. ajokortin 10.9.2009 tai sen jälkeen, että heillä on suoritettuna myös perustason ammattipätevyys (ilmenee joko erillisestä ammattipätevyyskortista tai 95-koodina ajokortissa). Linja-autoa kuljettaville vaatimus on tullut voimaan jo vuotta aikaisemmin.

Lainsäädäntö ei ota kantaa, kuka kustantaa jatkokoulutuksen – EK:n kentässä siitä on säännöksiä työehtosopimuksissa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto, puh. 09 4789 9370, sähköposti: mari.vasarainen@alt.fi