Avoin kirje työministeri Tuula Haataiselle

Kuluneen kesän aikana media, Helsingin Sanomat ja Yle, toivat julkisuuteen työvoiman väärinkäyttöön liittyviä tapauksia. Näissä yrityksissä käytettiin selkeästi hyväksi työntekijöiden, erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden hädänalaista asemaa polkemalla heidän työehtojaan.

Iso kiitos medialle ja sen rohkeudelle tuoda esiin näitä epäkohtia.

Te, työministeri Tuula Haatainen otitte heti julkisesti kantaa näihin tapauksiin ja kerroitte, että maan hallitus tarttuu ongelmiin ja valmistelee uudistuksia, joilla tilanteeseen voidaan puuttua.

Oikein. EK kannattaa toimia työntekijöiden väärinkäytön ehkäisemiseksi ja on tehnyt omat ehdotuksensa siitä, kuinka ongelmiin tartutaan. EK haluaa olla osa ratkaisua.

On hienoa, että te ministeri heti tartuitte vakavaan ongelmaan ja vaaditte parannuksia.

Entä kuka suojelee yrityksiä?

Samaan aikaan herää kysymys, kuka suojelee yritystä ay-riitojen kohteena?

Kysymys on enemmän kuin aiheellinen Suomen Kotidatan (Jyväskylä) ympärillä käytävässä ay-riidassa. Yrityksessä on voimassa oleva työehtosopimus Kaupan Liiton ja Pamin välillä. Ammattiliitto Pro on kuitenkin käynnistänyt yrityksessä lakkoilun tavoitteena työehtosopimuksen siirto itselleen.

Kaupan Liitto vei kiistan työtuomioistuimeen, joka vahvisti, että yrityksessä voidaan soveltaa Kaupan Liiton ja Pamin välistä sopimusta. Tämä ei kelvannut Prolle, vaan se on jatkanut lakkoilua vaatien yritystä vaihtamaan työehtosopimus toiseksi. Pron toiminnasta on tehty rikosilmoitus.

Pro on juuri aloittanut uuden 4 viikon lakon, joka uhkaa vakavasti yrityksen tulevaisuutta.

Kuka suojelee yritystä tällaisesta ay-liiton mielivallasta, aggressiivisesta jäsenhankinnasta ja työtuomioistuimen vastaisesta toiminnasta?

Vetoan, että ministeri Tuula Haatainen vetoatte julkisesti tämän riidan lopettamiseksi ja työn jatkamiseksi voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti. Olen luottavainen siitä, että voitte asemanne ja arvovaltanne kautta suojella työtä.

Edelleen esitän, että käynnistätte valmistelun Suomen työrauhalainsäädännön saattamiseksi lähemmäs meidän kilpailijamaiden tasoa.

Kunnioittavasti
Jyri Häkämies