EK: 1600 euron vähimmäispalkka oleskeluluvalle haitaksi Suomelle

05.02.2024

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää hallituksen esitystä oleskeluluvan vähimmäisansiorajaksi vääränä keinona ratkaista vanhenevan Suomen ongelmia. EK:n asiantuntija Mikko Räsänen sanoo, että monella alalla kärsitään työvoimapulasta ja 1600 euron vähimmäispalkka ei sovi yhtälöön.

– EK jakaa hallituksen käsityksen siitä, että Suomeen työhön tulevien pitää elättää itsensä omalla työllään. Maahanmuuttajat saavat samaa palkkaa kuin kantaväestö, eikä uusia rajoituksia tarvita, Räsänen painottaa.

Räsänen huomauttaa, ettei Työ- ja elinkeinoministeriön luonnoksessa hallituksen esityksessä huomioida tilanteita, joissa työnantaja joutuu kouluttamaan uusia työntekijöitään oppisopimuskoulutuksessa tai työsuhteessa muuten.

– Tällaiset työpaikat sijaitsevat usein työvoimapula-aloilla tai alueilla, jonne kotimaiset työntekijät eivät siirry. Näissä tilanteissa olisi huomioitava myös haja-asutusalueiden huomattavasti alemmat asumiskustannukset verrattuna kasvukeskuksiin.

Luonnoksen mukaan palkkaan luettaisiin lähtökohtaisesti vain työn peruspalkka. Suomalaisissa työehtosopimuksissa on lukemattomat määrät erilaisia palkan lisiä. Niitä maksetaan työajan, työajan sijoittumisen, työolosuhteiden ja useiden muiden syiden perusteella. Ne ovat saajansa veronalaisia ansioita ja monissa ammateissa merkittävä osa kokonaistulosta.

– Jos tavoite on, että henkilön kuukausiansiot ovat vähintään 1600 euroa, on niihin luonnollisesti luettava kaikki ansiot. Työnantajat osaavat luotettavasti arvioida tällaisten lisien määrän, Räsänen huomauttaa.

EK:n lausunto