EK: Budjetti tukee yrittäjyyttä

12.08.2016

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan valtiovarainministeriön budjettiesityksessä on myönteistä kuluttajien ostovoiman ja siten kotimarkkinakehityksen tukeminen veronkevennyksillä.

Budjettiehdotuksen yrittäjyyttä koskevat ehdotukset, kuten kotitalousvähennyksen korottaminen, arvonlisäverojen tilityskäytäntöjen muuttaminen, yrittäjävähennys ja lievennykset perintö- ja lahjaverotukseen parantavat pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä ja kannustavat yrittäjyyteen.

EK muistuttaa, että valtion lainanotto kasvaa aavistuksen edellisvuodesta. Tästä syystä ainoastaan työllisyysastetta nostavilla ja julkisen sektorin toimintaa tehostavilla uudistuksilla voidaan taittaa velkaantumiskehitys ja turvata hyvinvointipalvelut.

Päästötavoitteista kokonaisarvio

EU:sta tulee Suomelle tiukat päästövähennystavoitteet. Tästä syystä budjetissa pitäisi yhteiskunnan eri sektoreiden (liikenne, rakennukset) päästövähennyskeinojen ohjausmekanismeja (verot, maksut, tuet) tarkastella yhtenä kokonaisuutena ja vasta kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelun yhteydessä.

– Strategian yhteydessä tulisi tehdä kattavat arviot siitä, millä ohjausmekanismeilla päästövähennykset pystytään toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ennen kokonaisarvion valmistumista tulisi pidättäytyä energiatuotteiden valmisteverojen korotuksista ja uusista uusiutuvan energian tuista, EK:n johtaja Sari Siitonen toteaa.

EK korostaa, että riittävät panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin ovat välttämättömiä. Ne eivät ratkaise Suomen ongelmia nopealla aikataululla, mutta niiden avulla varmistetaan Suomen ja suomalaisen yritysten menestys 2020-luvulla. Ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuvien leikkausten jaksottamista tulisi katsoa uudelleen osana ammatillisen reformin toimeenpanoa, jotta eri toimialojen osaamistarpeisiin vastaaminen ei vaarannu.