EK: Ei palkkojen pakkojulkisuudelle

03.06.2022

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa pidetään palkkatietojen luottamuksellisuutta tärkeänä, jotta yritysten kansainvälinen kilpailukyky ei huonone. EK:n johtaja Ilkka Oksala vetoaa EU:ssa valmistelussa olevaan palkka-avoimuutta käsittelevään direktiiviin, joka ei sisällä Suomessa kaavailtua työntekijöiden ja luottamusmiesten oikeutta yksittäisen palkansaajan palkkatietoihin.

– Yksittäisten työntekijöiden palkkojen julkistaminen ilman henkilöiden suostumusta vaarantaa työntekijän yksityisyydensuojan sekä uhkaa rapauttaa kannustavat palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät. Tämä ei ole työntekijöiden, eikä Suomen edun mukaista, Oksala huomauttaa.

Lausunnolla ollut luonnos perustuu STM:n alaisen työryhmän mietintöön, joka oli erimielinen.

– EK kannattaa toimia palkkasyrjän poistamiseksi suomalaisilla työpaikoilla. Lakiesityksen valmistelussa olisi pitänyt keskittyä toimiin, joilla viranomaisten edellytyksiä syrjinnän kitkemiseksi voitaisiin parantaa sekä toimiin, joilla työntekijöiden tietämystä yrityksen palkkausjärjestelmien perusteista lisätään, Oksala toteaa.

EK erosi työryhmästä työn alkuvaiheessa, koska työryhmän STM-johto ei suostunut huomioimaan lain huolellista ja tasapuolisesta valmistelua. Poikkeukselliseen toimeen oli päteviä syitä.

– Lausunnolla ollut luonnos heikentäisi Suomessa toimivien yritysten kykyä houkutella kansainvälisiä osaajia.