EK-foorumi Tampereella: Teollisilla pk-yrityksillä kasvun avaimet

03.10.2016

EK:n ja Kauppakamarin yhteistilaisuuden teemana oli teollinen tulevaisuutemme. Onko teollisuus vanhaa maailmaa vai uudistuuko se luomaan uutta kasvua ja elinvoimaa maahamme?

 

Kasvu on iso sana, ja sen sanan tiimoilta polkaistiin käyntiin Tampereen EK-foorumi, joka pidettiin perinteiseen tapaan Alihankintamessujen yhteydessä.

EK:n pk-johtaja Jouni Hakala painotti pk-sektorin roolia kasvun veturina.

– Pienten ja keskisuurten yritysten osuus liikevaihdosta on koko ajan kasvussa. Tähän ei riitä selitykseksi vain se, että suuryrityksillä olisi haasteita. Kyllä pk-kenttä puskee ihan aidosti eteenpäin, ja teollisuusyrityksillä on uskoa tulevaisuuteen. Tämä näkyy myös yleisemmin suhdanteissa: erityisesti rakennusteollisuudella menee koko ajan paremmin. Saman voi todeta Tampereellakin katukuvassa, jota dominoivat tietyöt ja nosturit.

TEM:in elinkeino- ja innovaatio-osaston johtaja Ilona Lundström korosti lähtökohtana sitä, että kasvu tehdään yrityksissä. Lundström alleviivasikin julkisen sektorin roolia kasvun mahdollistajana ja palveluiden tuottajana. Keskeistä on tuki-instrumenttien oikea-aikaisuus sekä yritysten asiakastarpeen ja ympäröivän markkinan tunnistaminen.

Kasvun tekijöistä käytiin vilkasta keskustelua. Kasvua hakevien yritysten nähtiin toimivan niin nopeasti, etteivät julkiset tuet aina taivu niiden avuksi. Toisaalta kehuja sai elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehty Food from Finland -vientihanke.

Tampereen kaupungin terveiset tilaisuuteen toi pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Hän painotti monipuolisen elinkeinorakenteen ja tulevaisuuteen katsovien kokeilujen merkitystä kasvun luomisessa. Hän haluaa nähdä Tampereen digitaalisten ratkaisujen edelläkävijänä – tavoitteena on tehdä Tampereesta ns. smart city. Muun muassa vanhustenhoidossa ja infrastruktuurissa on lukemattomia uusia tapoja hyödyntää digitalisaatiota – pitää vain uskaltaa kokeilla. Tampereen suurena haasteena on edelleen korkea työttömyys, joka pahimmillaan kävi jopa 20 prosentissa. Innovaatiot ja rohkeat kokeilut luovat tulevaisuudessa myös työpaikkoja pormestarin visiossa.

Suomen pankin johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja ankkuroi keskustelun suurempaan talouden kuvaan. Hän käsitteli esityksessään niin Brexitiä kuin muita EU:n kriisimaita, öljyn hinnan kehitystä ja muita globaaleja ilmiöitä. Hyvä onkin muistaa, että maailmantalous luo puitteet, joissa suomalaiset yrityksetkin toimivat.