EK: Fossiilittoman liikenteen tiekartta oikeilla raiteilla

15.01.2021

Elinkeinoelämän mielestä on arvokasta, että hallitus haluaa hyödyntää liikennetiekartassaan laajaa keinovalikoimaa. Tavoitteeksi tulee asettaa, että liikenteen päästövähennykset toteutetaan innovatiivisesti ja kustannustehokkaasti.

Hallitus on julkaissut tänään luonnoksen Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartaksi. Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Tiina Haapasalo arvioi, että tiekartta avaa yrityksille hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet olla toteuttamassa vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitetta.

”Liikenteen päästövähennyksiä haetaan nyt laajalla rintamalla sekä luomalla vaihtoehtoja ja kannusteita niin yrityksille kuin kansalaisille. Tämä lähestymistapa aktivoi yrityksiä kehittämään logistiikka- ja liikennepalveluita kohti yhteistä tavoitetta. Näin pääsemme kääntämään kaikki kivet, joita hiilineutraalin Suomen toteutuminen edellyttää.”

Haapasalon mukaan on myös mielekästä, että hallitus valmistelee toimenpiteitä etappi kerrallaan.

”Laajan kokonaisuuden vaiheistaminen antaa lisäaikaa selvittää kaikki realistiset päästövähennyskeinot. Logistiikkayritykset arvioivat, että esimerkiksi digitalisaatiolla pystytään aikaansaamaan huomattavia päästövähennyksiä seuraavan kymmenen vuoden aikana.”

Tänään hallitus julkaisi ensimmäisen vaiheen toimet, jotka kattavat uusiutuvien ja sähköpolttoaineiden jakelun lisäämistä sekä tukia latausasemille, ajoneuvojen hankintaan ja joukkoliikenteelle. Seuraavassa vaiheessa hallitukselta odotetaan konkreettisempia toimia väyläinfrastruktuurin, digitalisaation, liikennepalvelujen sekä uusiutuvien energialähteiden kehittämiseksi. Kolmannessa vaiheessa pureudutaan verotukseen.

Päästötavoitteisiin ilman veronkorotuksia

EK:n arvion mukaan aivan avainasemassa on päästövähennysten kustannustehokkuus ja vaikutukset kilpailukykyyn, sillä ne määrittävät myöhemmissä vaiheissa vero- ja hinnoittelukeinojen mahdollista käyttöä.

”Päästövähennykset on sekä mahdollista että välttämätöntä toteuttaa ilman veronkorotuksia. Lisäveroilta välttyminen on Suomen kilpailukyvylle ja viennille ydinkysymys. Liikenne on meillä jo ennestään erittäin korkeasti verotettua – esimerkiksi Ruotsissa tieliikenteen verot ovat 40 prosenttia alemmat.”

Liikenne- ja logistiikkapalvelujen tuottajat ja kehittäjät antavat oman parhaan panoksensa ilmastotoimien suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteistyö ja dialogi yritysten, järjestöjen ja tutkijoiden, virkamiesten ja poliitikkojen kesken on ollut todella hyvää, Haapasalo kiittää. Näin luodaan yhteistä väylää kohti puhdasta liikennettä Suomessa.