EK: Fossiilittoman liikenteen tiekartta on toteutettavissa ilman veronkorotuksia

EK toivoo liikenne- ja viestintäministeriöltä tiiviimpää vuoropuhelua tiekarttatyön ratkaisevassa viimeistelyvaiheessa. Yritysten oma päästövähennysehdotus tarjoaa keinovalikoiman, joka tekee bensan ja dieselin veronkorotukset, kilometriverot tai polttoaineen myynnin rajoittamisen tarpeettomaksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi tänään oman työryhmänsä ehdotuksen, jolla pohjustetaan fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Tavoitteena on puolittaa liikennepäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Ministeriön raportti ei Elinkeinoelämän keskusliittoa täysin vakuuttanut, kertoo johtava asiantuntija Tiina Haapasalo:

”Työryhmä on tehnyt paljon tärkeää pohjatyötä, mutta liian paljon päästövähennyspotentiaalia on hukattu. On harmillista, että yritysten ehdottamia keinoja ei ole selvitetty. Myös perusennuste on vanhentunut, eivätkä vaikutusarviot vakuuta.”

Haapasalon mielestä on hyvä, että ministeriö ottaa aikalisän fossiilittoman liikenteen tiekartan viimeistelyyn.

”Jatkovalmisteluun tarvitaan lisää vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa. Logistiikkapalvelujen tuottajat ja käyttäjät antavat parhaan panoksensa, jos ne otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmastotoimia.”

Päästövähennystavoite ilman veronkorotuksia

Liikenne- ja logistiikka-ala on vankasti sitoutunut tekemään Suomesta hiilineutraalia yhteiskuntaa vuoteen 2035 mennessä. Sen toteutumiseksi alan yritykset ja kehittäjät julkaisivat jo kesäkuussa oman vähähiilisyystiekartan, jolla liikenneteen päästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä.

Yritysten tiekartan keskeisiä päästövähennyskeinoja ovat logistiikan tehostaminen digitalisaatiolla, uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen, autokannan uudistuminen sekä liikenneinfran kehittäminen. Niiden vauhdittamiseen tarvitaan yrityksille kannusteita, innovaatioita, infran rahoitusta ja verorakenteen uudistamista. Uudet teknologiat ovat tiekartassa monella tapaa keskiössä.

Mikä olennaista, liikenne- ja logistiikka-alan tiekartta tarjoaa keinovalikoiman, joka tekee bensan ja dieselin veronkorotukset, kilometriverot tai polttoaineen myynnin rajoittamisen tarpeettomaksi.

Veronkorotuksilta välttyminen on Suomen kilpailukyvylle ja viennille aivan ydinkysymys, alleviivaa Haapasalo. Liikenne on jo ennestään erittäin korkeasti verotettua Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa tieliikenteen verot ovat 40 prosenttia alemmat.

Liikenne- ja logistiikka-alan tiekartta korosta laajaa keinovalikoimaa. Päästövähennykset saadaan kokoon pienistä puroista. Tiekartassa näistä on tasapainoinen ja kattava esitys, Haapasalo summaa.