EK ja pohjoismaiset sisarjärjestöt: EU:n pitää rakentaa vahvuuksilleen

10.03.2020

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja hänen kollegansa pohjoismaisista sisarjärjestöistä kirjoittavat Financial Timesissa 10.3. yhteisistä näkemyksistään tänään julkistettavaan EU:n teollisuusstrategiaan.

Pohjoismaisten järjestöjen mielestä eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä vahvistetaan asettamalla seuraavat tavoitteet etusijalle:

  1. Poistetaan EU:n sisämarkkinoilla edelleen olevia esteitä. EU:n on kiihdytettävä eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardeihin liittyvää työtä, karsittava kansallisia sääntöjä ja vahvistettava sisämarkkinasääntöjen kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvää valvontaa.
  2. EU:n kilpailusääntöjen tarkastelussa tulee välttää kilpailuvalvonnan politisoituminen. Se ei olisi eurooppalaisten yritysten eikä kuluttajien pitkän tähtäimen etu.
  3. EU:n on ponnisteltava sen eteen, että kansanvälisen kaupan yhteiset säännöt ovat selkeitä ja ennustettavia.
  4. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä merkittävät infrastruktuurit pitää asettaa EU-budjetissa etusijalle.
  5. Palveluiden vapaa liikkuvuus EU:ssa on ratkaisevan tärkeä ja siksi sitä pitää helpottaa.

Financial Timesissa julkaistu kirjoitus