EK tukee uuden korruption vastaisen strategian valmistelua

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä päätti käynnistää korruption vastaisen strategian valmistelun. Strategia tehdään vuosille 2020–2023. EK pitää tärkeänä strategian tavoitetta, jonka mukaan tavoitteena on lyhyellä aikavälillä tehostaa korruption torjuntaa ja pitkällä aikavälillä rakentaa yhteiskunta, jossa korruptiolla ei ole menestymisen mahdollisuuksia.

Tämä on tärkeää myös vapaan kilpailun edellytysten varmistamiseksi. Korruptiovapaa kilpailu on kuluttajankin etu, koska se varmistaa avoimen ja terveen tavaroiden ja palveluiden hinnoittelun, parantaa niiden laatua ja tuo uusia innovaatioita.

EK on sitoutunut korruption vastaiseen taisteluun

Rajallisten resurssien maailmassa korruptiota torjutaan tehokkaimmin ja vaikuttavimmin kohdistamalla järeimmät toimenpiteet ongelmallisimpina pidettyihin alueisiin. Jotta tämä riskiperusteinen kohdennus voidaan tehdä oikein, tarvitaan tutkimusta. EK pitääkin tärkeänä, että korruptionvastaisen strategian tavoitteissa näkyy korruptioon liittyvän tutkimuksen edistäminen Suomessa.

Korruptio rehottaa kunnissa: verovarojen tehokkaampaa käyttöä valvottava paremmin

Julkisia hankintoja onkin tehtävä jatkossa järkevämmin ja innovatiivisemmin. Kuntien lopetettava verovarojen ohjaus naapurikuntaan – ei kilpailuttamattomia hankintoja kuntayhtiöltä. Tällainen paikallistason protektionismi altistaa korruptiolle.

[kainalojuttu]

Verovarojen käyttö on oltava nykyistä tehokkaampaa. Kyse on lopulta ennen muuta hankinta- ja ostajaosaamisen parantamisesta. Hankintasääntelyn noudattamisen valvontaa on tehostettava, ja rikkomuksista on asetettava taloudellisia seuraamuksia hankintayksiköille.

EK kannattaa avoimuusrekisteriä Suomeen

EK pitää erinomaisena, että oikeusministeriö on käynnistänyt avoimuusrekisterin lainvalmistelun. Ammattimaista ja säännönmukaista lobbausta eli edunvalvontaa harjoittavat toimijat on rekisteröitävä avoimuusrekisteriin. Hyvään alkuun Suomessa päästäisiin ottamalla mallia EU:n avoimuusrekisteristä. Lobbaus kuuluu demokratiaan ja läpinäkyvyyden lisääminen tältä osin olisi omiaan lisäämään luottamusta lainvalmisteluun.