EK vahvistaa vuorovaikutusta alueilla

15.01.2014

EK:n hallitus on valinnut jäsenliittojen esityksestä 15 aluejohtokuntaa edustamaan elinkeinoelämän ja yritysten ääntä alueilla.

Aluejohtokuntien työllä ja alueellisella vaikuttamisella EK tavoittelee aitoa vuorovaikutusta maakunnissa toimivien yritysten ja yritysjohtajien kanssa. Näin EK saa viestiä yritysjohtajilta ja yrittäjiltä kannanmuodostukseensa eri puolilta Suomea.

Yhteyshenkilöt informoivat ja sparraavat

EK:ssa aluejohtokuntien työstä vastaa 15 yhteyshenkilöä, jotka ovat asiantuntijoita ja johtajia. He informoivat aluejohtokuntia ajankohtaisella tiedolla ja motivoivat niiden jäseniä toimimaan EK:n edustajina ja ääninä.

Aluejohtokunnat keskittyvät EK:n edunvalvonnan ajankohtaisiin teemoihin. EK:n johto ja asiantuntijat vierailevat säännöllisesti johtokuntien kokouksissa. Näillä tilaisuuksilla rakennetaan vahvaa julkista profiilia alueilla EK:n edunvalvontatyön tueksi.

Tulossa EU-vaalitilaisuuksia ja suhdanneinfoja

EK:n aluetoiminta tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten kauppakamareiden kanssa. Tulevan kevään aikana EK järjestää yhdessä kauppakamareiden kanssa muun muassa useita EU-vaalitilaisuuksia sekä Suhdannebarometrien julkistamistilaisuuksia eri puolilla Suomea.

Alueyhteistyötä vahvistetaan myös Teknologiateollisuuden, Rakennusteollisuuden ja Sivistystyönantajien maakunnallisen henkilöstön kanssa. Näiden jäsenliittojen aluetyöntekijät edustavat EK:ta maakuntien yhteistyöryhmissä (MYR) ja Elyjen neuvottelukunnissa. Tätä yhteistyötä on tarkoitus tiivistää edelleen tänä vuonna.

Lisätietoja:
Yhteyspäällikkö Kari Jääskeläinen

Aluejohtokuntien yhteyshenkilöt EK:ssa:

• Etelä-Pohjanmaa: Tapani Jylhä
• Etelä-Savo: Jari Huovinen
• Häme: Jukka Lehtonen
• Kaakkois-Suomi: Mirja Hannula
• Kainuu: Pekka Ropponen (1.3. asti) > Kari Jääskeläinen
• Keski-Suomi: Simo Pinomaa
• Lappi: Lasse Laatunen
• Pirkanmaa: Jenni Ruokonen
• Pohjanmaa: Marita Aho
• Pohjois-Karjala: Simo Karetie
• Pohjois-Pohjanmaa: Outi Ervasti
• Pohjois-Savo: Tommi Toivola
• Satakunta: Jouko Kangasniemi
• Varsinais-Suomi: Tiina Haapasalo
• Uusimaa: Pentti Mäkinen

Katso yhteystiedot täältä