EK:lla lukuisia parannuksia EU:n kestävän rahoituksen kriteeristöön

Komission ehdottama säädösluonnos taksonomiasta eli kestävän rahoituksen kriteereistä on mahdollisesti vesittämässä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Komissio julkaisi loppuvuodesta ehdotuksen teknisistä kriteereistä, joiden perusteella ratkeaa, mikä taloudellinen toiminta on luokiteltavissa kestäväksi EU:n mukaan.

On todellinen uhka, että hiilineutraaliin talouteen siirtymiseksi tarvittavat investoinnit jäävät tekemättä tai lykkääntyvät, jos komission esitykset taksonomiakriteereistä tulevat sellaisenaan voimaan, toteaa EK:n Brysselin toimiston arvopaperimarkkinoista vastaava asiantuntija Santeri Suominen.

– Meillä ei ole varaa jättää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita saavuttamatta, Suominen painottaa.

EK kritisoi myös hankkeen kohtuuttoman kireää aikataulua. Ehdotus teknisiksi kriteereiksi oli konsultaatiolla 18.12.2020 saakka, mutta jo vuoden loppuun mennessä komission tulisi käsitellä ehdotuksesta annetut noin 46 000 lausuntoa.

– Tämä ei vaikuta paremman sääntelyn periaatteita kunnioittavalta aidolta konsultaatiokierrokselta, kritisoi Suominen.

Esimerkiksi eurooppalainen varainhoitoala on toivonut taksonomiakehikon soveltamisen voimaantulon viivästyttämistä. Tämä on myös EK:n mielestä perusteltua, sillä on todennäköistä, etteivät yhtiöt eli rahoituksensaajat ole valmiita raportoimaan uusien, vielä keskeneräisten vaatimusten mukaan vuoden 2022 alussa.

EK katsoo, että lykkäystä olisi saatava ainakin siihen saakka, kunnes ydinvoimaa koskevat jatkoselvitykset ovat valmistuneet.

Tällä hetkellä ydinvoimaa ei oltaisi sisällyttämässä taksonomiakriteereihin, mutta asiaa jatkoselvitetään EU:n toimesta, joten virallisesti asia on vielä auki, kertoo Suominen.

Miten EK korjaisi taksonomiakriteereitä?

  1. Teknologianeutraliteettia on kunnioitettava. Uusiutuvat energianlähteet on asetettava samalle viivalle. Julkinen valta ei voi valita tällaisen prosessin kautta voittajia, vaan valinta on jätettävä markkinoille.
  2. Valmistelun avoimuutta ja huolellisuutta on parannettava sekä voimaantuloa lykättävä kohtuullisuuden nimissä.
  3. Taksonomian on mahdollistettava hiilineutraaliusinvestoinnit, ei estettävä niitä.
  4. Ruskean taksonomian eli negatiivisen sijoituskohteiden luokittelun valmistelua ei tule aloittaa, sillä se uhkaisi sekoittaa markkinaehtoista, jo entuudestaan ilmastotavoitteiden kannalta hyvää kehitystä.
  5. Pariisin ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi on turvattava hallittu siirtymäkausi ja huoltovarmuus on huomioitava.
EK:n yksityiskohtainen lausunto EU:n komissiolle Vetoomus taksonomiakriteereiden muuttamisen puolesta yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa