EK:n Häkämies: Tulevan hallituksen menolisäykset asetettava työllisyysastelukon taakse

02.05.2019

Tulevan hallituksen tulee tehdä kasvua ja työllisyyttä tukevia investointeja, painottaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Muut menolisäykset tulee sitoa työllisyysastelukon taakse.

– Tämä tarkoittaa sitä, että lisäpanostukset tulee sitoa siihen, nouseeko työllisyysaste. Jos jakovaraa syntyy, on mahdollista tehdä myös muita panostuksia.

Kasvua ja työllisyyttä tukevat muun muassa t&k-panostusten kasvattaminen, kilpailijamaihin nähden kilpailukykyinen verotus, liikenneinfra, paikallisen sopimisen lisääminen sekä sellaiset rakenteelliset uudistukset, joilla edistetään työvoiman tarjontaa ja työn ensisijaisuutta.

Yritykset näkevät talouden suhdannetilanteen vielä melko hyvänä, mutta odotukset ovat heikentyneet.

– Riittämätön kysyntä on noussut ensi kertaa pariin vuoteen keskeisimmäksi kasvun esteeksi. Yritykset tarvitsevat tulevalta hallitukselta myönteisiä signaaleja siitä, että Suomi pysyy kilpailukykyisenä toimintaympäristönä verrattuna muihin Euroopan maihin, toteaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.