EK:n Häkämies: Yritykset osaavat toimia vastuullisesti matkustamisessa

19.08.2020

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies toivoo hallitukselta ymmärrystä yritysten työn vuoksi tehtävissä matkustamisissa. Hallitus kertoi uusista maahantuloa koskevista tiukennuksista, joita EK pitää oikeansuuntaisina tautitilanteen hallitsemiseksi, mutta ohjeiltaan epäselvinä.

– Yritykset toivovat, että päätösten vaikutukset ovat mahdollisimman hyvin ennakoitavia. Tällä hetkellä on epäselvää, millaisin kriteerein viime viikolla kerrottuja riskimaista tulevien karanteeneja määrätään ja onko muiden kuin todetun tartunnan vuoksi määrättyjen karanteenien osalta mahdollista sopia joustavammasta toteutuksesta, turvallisuudesta kuitenkaan tinkimättä, Häkämies painottaa.

Moni yritys on riippuvainen ulkomailta tulevasta työvoimasta ja toisinaan nämä tarpeet ovat erittäin kiireellisiä ja kriittisiä. EK korostaa Tanskan mallia, jossa valtion maksamana myös oireettomia testataan. Tämä auttaisi ulkomailta tulevia työntekijöitä.

– Moni yritys on varmasti valmis luomaan omaehtoisen karanteenin olosuhteet työskentelykohteeseen, välttämättömiin kuljetuksiin ja majoitukseen ja näin varmistamaan kaikkien työntekijöiden turvallisuuden, Häkämies selventää.