EK:n ja Kiinan johtavan työmarkkinajärjestön toimitusjohtajat: maidenväliset kauppasuhteet myötätuulessa

15.01.2018

EK:n kiinalaisen sisarjärjestö CEC:n (China Enterprise Confederation) toimitusjohtaja Zhu Hongren vieraili delegaatioineen Suomessa. Tapaamisessa keskustelunaiheet koskivat kahdenvälisiä kauppasuhteita ja taloutta, globalisaatiokehitystä, digitalisaatiota sekä työmarkkinoita. CEC on Kiinan merkittävimpiä työnantajajärjestöjä, joka on toiminut neljänkymmenen vuoden ajan ja jolla on alueelliset jäsenet huomioiden yhteensä yli 550.000 jäsenyritystä.

Kiinan talouden kasvumalli on Zhu Hongrenin mukaan murroksessa ja määrää pyritään tulevaisuudessa kasvavassa määrin korvaamaan laadulla. Uutta kasvua tulee luoda aiempaa kestävämmän ja monipuolisemman talousrakenteen pohjalta. Talousmallin kehittämisen osa-alueina tulisi toimia muun muassa innovaatiot, ympäristö, markkinoiden avautuminen ja jakamistalous.

Syksyllä järjestetyn yhdeksännentoista puoluekokouksen johtopäätösten mukaan digitalisaatio on yksi merkittävimmistä talouden kehittämisen ajureista. Tämä korostuu globalisaation seuraavassa vaiheessa, jossa muun muassa Kiinan työvoimakustannukset ovat nopeassa kasvussa ja tuottavuuskehitykseen pyritään digitalisaation avulla. Digitalisaatio luo tulevaisuudessa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Esimerkiksi taksiliikenteen avaamisessa perinteisten toimijoiden rinnalle on havaittavissa ristiriitaista suhtautumista eri hallinnonalojen välillä.

Kiinan Suomen talouteen tuottama arvonlisä kasvaa nopeasti. EK näkee tärkeäksi olla aktiivisesti mukana kaupan edistämisessä sekä luoda toimivat yhteistyösuhteet Kiinan talouden avaintoimijoihin.