EK:n työmarkkinat-vastuualueen nimeksi työelämä-vastuualue

02.11.2015

Työelämä ja työmarkkinoiden toiminta perustuu Suomessa työ- ja sosiaalilainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin. Kenttä on laaja. EK katsoo, että ”työelämä”-sana kuvaa laajuudessaan paremmin tätä vastuualueen kokonaisuutta, kuin perinteinen ja suppeampi ”työmarkkinat”-nimitys.

Tänään voimaan astuva nimenmuutos kuvaa entistä paremmin minkälaiset tehtävät kuuluvat vastuualueelle. Vastuualueella hoidetaan edelleen työmarkkinoihin, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä työvoimapolitiikkaan ja yritysturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.