EK:n Yrittäjävaltuuskunnan uusi puheenjohtaja Anne Kangas: Suomi on lainassa lapsiltamme – uudistetaan talous elinvoimaiseksi!

28.12.2023

Pk-sektorin työnantajat ovat selvinneet läpi ankarien kriisivuosien – Suomi ja talous tarvitsevat nyt uuden alun. On elintärkeää, että hallitusohjelman positiiviset kirjaukset muuttuvat teoiksi. Kun uskallamme uudistua, voimme jättää Suomen parempaan kuntoon tulevia sukupolvia varten, vetoaa yrittäjä Anne Kangas. Hän aloittaa 1.1.2024 EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajana sekä EK:n hallituksen varapuheenjohtajana.

Yrittäjä Anne Kangas (42) on vetänyt 16 vuoden ajan perheomisteista Hoitokoti Päiväkumpua. Energinen yhteiskunnallinen vaikuttaja on antanut aikaansa EK:n ohella myös Suomen Yrittäjien ja Perheyritysten liiton luottamustehtäviin. EK:n Yrittäjävaltuuskunta saa Anne Kankaasta määrätietoisen, tulevaisuuteen katsovan ja valovoimaisen keulakuvan.

Kerro omasta yrittäjäntaipaleestasi ja hoivayritys Päiväkummusta!

Kaikki alkoi vuosituhannen alussa sukumme naisten yhteistyönä, kun olin äitini ja kahden tätini apuna käynnistämässä Hoitokoti Päiväkumpua. Vuonna 2007 oli ison askeleen aika, kun astuin toimitusjohtajan saappaisiin ja otin Päiväkummun vastuulleni yhdessä veljeni kanssa.

Sen jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon. Päiväkumpu on laajentunut 6 yksikön kokonaisuudeksi, joka tarjoaa hoivakotien ja palveluasumisen ohella kotipalveluita ja päivätoimintaa. Kokoluokaltamme olemme jo Mittelstand-mittakaavassa – Päiväkumpu-yhtiöissä työskentelee noin parisataa henkilöä. Viimeisin laajennus liittyy Villa Vuorantaan, jonka olemme avanneet upeisiin merellisiin maisemiin.

Mistä olet omassa yrityksessäsi erityisen ylpeä?

Paljon puhutaan arvopohjaisesta johtamisesta. Olen hurjan ylpeä siitä, miten Päiväkummun arvot konkreettisesti ohjaavat jokaisen asiakkaan hoivaa ja muuta palvelua.

Meillä kaiken ytimessä on elämänilon toimintafilosofia. Se tarkoittaa, että jokaisen asiakkaan kanssa tunnistetaan yksilölliset toiveet siitä, mitkä asiat juuri hänelle tuottavat elämäniloa. Tai mitä merkityksellistä ihminen haluaa vielä kokea. Näiden ilonaiheiden toteutus kulkee Päiväkummun arjessa mukana ja sitä varmistetaan myös jatkuvalla seurannalla.

Mitkä ovat olleet oman urasi kovimpia tulikokeita?

Peräkkäiset ja päällekkäiset kriisit ovat tulleet sote-alallakin tutuiksi. Koronakriisissä olimme aivan erityisellä tavalla etulinjassa.

Kevättalvella 2020 oli kova paikka olla tekemässä ensimmäisten sote-yksiköiden joukossa sitä päätöstä, että Päiväkummun ovet menevät nyt lukkoon. Edes viranomaisten sulkupäätöstä ei tuolloin ollut, mutta oma prioriteetti oli asukkaiden hengen turvaaminen. Tämän päätöksen takana seison edelleen.

Sote-ala on niin hyvässä kuin pahassa oivallinen näköalapaikka todella moniin polttaviin kysymyksiin, joihin meidän on koko Suomen tasolla löydettävä ratkaisut. Pari esimerkkiä mainitakseni: hyvinvointipalveluiden rahoitus ja resursointi, väestön ikääntyminen, henkilöstön eläköityminen ja työvoimapula ovat meidän arjessa ihan joka päivä esillä.

Mitä kriisivuosista on jäänyt käteen?

Kriiseistä selviäminen on opettanut paljon. Esimerkiksi sen, että tiimityö, fiksu työnjako ja keskinäinen luottamus ovat kaiken lähtökohta. Yksin ei tarvitse selvitä, kun hakee ympärilleen toisiaan täydentävät parhaat osaajat eri rooleihin.

Vaativat johtamistilanteet kasvattavat myös omaa resilienssiä. Kokemuksen karttuessa oppii luottamaan siihen, että homma pysyy hanskassa ja langat käsissä.

Paljon kokemusta ja näkemystä on kertynyt myös lukuisista luottamustehtävistä, joissa olen ollut EK:n, Suomen Yrittäjien ja Perheyritysten liiton riveissä hakemassa keinoja yrittäjyyden elinvoimaan ja Suomenkin selviämiseen.

Mitä haluat sanoa Suomen päättäjille?

EK:n Yrittäjävaltuuskunnassa vetoamme Suomen päättäjiin ja kaikkiin Suomen rakentajiin: tämä maa on lainassa lapsiltamme. Uskalletaan uudistua, niin voimme jättää Suomen parempaan kuntoon tulevia sukupolvia varten!

Kannustamme hallitusta etenemään nyt päättäväisesti – kriisivuosien jälkeen on välttämätöntä, että pk-sektorin työnantajille näytetään vihdoin valoa tunnelin päässä. Toisin sanoen hallitusohjelman sisältämät talous- ja työmarkkinareformit on vietävä maaliin. Käsillä on ainutlaatuinen uudistumisen ikkuna, jota ei ole varaa hukata.

Yrittäjävaltuuskunta haluaa antaa aktiivisen panoksen tähän uudistumiseen. Tarjoamme politiikan päättäjille ratkaisuehdotuksia ja konkretiaa siitä, kuinka talouskäänne onnistuneimmin saataisiin toteutettua.

Mainitse esimerkkejä teemoista, joita aiot pitää Yrittäjävaltuuskunnassa eritoten esillä.

Olen ollut Yrittäjävaltuuskunnan varapuheenjohtajana kolmen vuoden ajan. Tältä pohjalta näen Mittelstand-tavoitteen edelleen aivan keskeisenä: aidosti vaikuttavan talouskäänteen aikaansaamiseksi Suomeen on luotava Ruotsin ja Saksan esimerkin mukainen vankka keskisuurten yritysten Mittelstand-sektori.

Sen toteuttaminen edellyttää kasvun pullonkaulojen avaamista, kuten osaajapulan ratkaisemista. Maamme ikääntyy ennennäkemättömällä vauhdilla, joten tarvitsemme kaikki kynnelle kykenevät töihin. Sen lisäksi on pakko löytää keinot kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi tänne Suomeen.

EU-tason vaikuttamisessa pitää olla koko ajan hereillä ja vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöön jo etupainotteisesti. Tässä meillä Suomessa on varmaan kaikilla vielä kirittävää.

Suomi on pitkään elänyt teollisuudesta, mutta nykyisin iso osa suomalaisista työskentelee palveluiden parissa. Palveluviennissä meillä on kasvupotentiaalia, tähän on syytä hakea lisävauhtia.

Julkiset hankinnat tarjoavat valtavasti kasvumahdollisuuksia läpi toimialakentän. On tärkeää varmistaa, että yksityisen sektori pääsee reiluilla pelisäännöillä kilpailemaan niin kunnissa kuin hyvinvointialueillakin.

Millaisen keulakuvan Yrittäjävaltuuskunta sinusta saa?

Minussa on sammumaton luottamus parempaan huomiseen, kunhan olemme valmiita tekemään sen eteen lujasti töitä. Positiivisella energialla ja yrittäjän sitkeydellä mennään läpi harmaan kiven. Palautteen mukaan olen helposti lähestyttävä ja pystyn katsomaan asioita eri näkökulmista. Toivotaan, että näistä ominaisuuksista on hyötyä myös Yrittäjävaltuuskunnan uudessa roolissa.