Elinkeinoelämän luottamus talouteen edelleen alamaissa

29.04.2013

-Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit pysyivät huhtikuussakin alhaalla. Kaikilla toimialoilla luottamus oli pitkäaikaista keskiarvoa heikompaa, luonnehtii EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila suhdannetilannetta.

Teollisuuden luottamus elpyi aavistuksen maaliskuuhun verrattuna, kun varastot supistuivat. Heikosta suhdannekuvasta kertoo kuitenkin matala kapasiteetin käyttöaste ja niukka tilauskanta.

Luottamus on yhä selvästi alle keskimääräisen. Huhtikuun luottamusindikaattorin lukema on -7, kun maaliskuun tarkistettu luku oli -10. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +2.

Suomen teollisuuden suhdannetilanne on uusimpien, maaliskuussa mitattujen vertailutietojen mukaan EU-maiden keskiarvoa heikompi.

Rakentamisen luottamus pysyi huhtikuussa ennallaan, mutta luottamusindikaattori on selvästi pitkäaikaista keskiarvoa matalammalla. Luottamusindikaattori oli huhtikuussa -20 pisteessä, eli samalla tasolla kuin edelliskuun tarkistettu lukema. Aikasarjan pitkäaikainen keskiarvo on -6.

Yksityisten palvelujen luottamusindikaattori heikkeni huhtikuussa. Huhtikuun saldoluku on -2, kun maaliskuun vastaava lukema oli vielä +4. Luottamus on selvästi pitkäaikaista keskiarvoa (+15) heikompaa.

Vähittäiskaupan luottamus heikkeni huhtikuussa edelleen, kun myyntimäärät jatkoivat laskua. Uusin saldoluku on -11, kun lukema oli maaliskuussa -7. Pitkäaikainen keskiarvo on 0.

-Koko alkuvuoden ajan palvelualojen suhdannekehitys on ollut vaisua, kertoo Urrila.