Elinkeinoelämän uusi turvallisuusmalli sopii kaikenkokoisille yrityksille

16.05.2016

EK on päivittänyt työvälineen, joka auttaa yrityksiä jäsentämään turvallisuuden osa-alueita ja kannustaa turvallisuuden parantamiseen. Turvallinen yritys tuottaa lisäarvoa asiakkailleen.

Elinkeinoelämällä on ollut yritysturvallisuusmalli 1980-luvulta alkaen. Laajasti tunnettu konsepti koostuu turvallisuuden eri osa-alueista ja sitä hyödynnetään erilaisten organisaatioiden turvallisuustyössä.

Nyt malli on nyt päivitetty vastaamaan tämän päivän tarpeita ja se soveltuu myös kansainväliseen ympäristöön. Mukana päivitystyössä on ollut EK:n jäsenyritysten turvallisuusjohtoa ja asiantuntijoita.

Turvallisuus kiinnitetään yrityksen strategiaan

− Perusperiaatteet säilyvät ennallaan, mutta käsitteistöä on uudistettu ja joidenkin osa-alueiden sisältöjä tarkennettu, EK:n johtava yritysturvallisuusasiantuntija Mika Susi kertoo.

yritysturvallisuuden osa-alueet

Yritysturvallisuus rakentuu useasta osa-alueesta

Uudessa mallissa turvallisuusjohtaminen kiinnitetään entistä vahvemmin organisaation strategiaan ja riskienhallintaan. Yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, turvallisuuden kehittäminen ja hyvän turvallisuuskulttuurin periaatteet korostuvat.

− Esimerkiksi kyberturvallisuudessa toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja sietokyvyn kehittäminen ovat elintärkeitä.

– Uutta teknologiaa laajasti hyödyntävän yrityksen toiminnassa kyberturvallisuus ei ole ainoastaan tekninen asia, vaan myös henkilökunnan osaamisen jatkuvaa kehittämistä, tietoisuuden lisäämistä sekä tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Turvallisuustyöhön sitoutuminen kannattaa

Mika Susi muistuttaa, että uusi turvallisuusmalli palvelee kaikenkokoisia yrityksiä. Esimerkiksi pk-yritykset voivat soveltaa sitä tarpeidensa mukaisesti.

– Kaikkia osa-alueita ei välttämättä tarvita, vaan riittää, että yritys löytää omalle toiminnalleen olennaiset kohteet ja ryhtyy kehittämään niitä.

− Turvallisuus on osa yrityksen laatujärjestelmää ja tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, joten turvallisuustyöhön kannattaa ehdottomasti sitoutua. Sillä voi myös parantaa yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta, Mika Susi muistuttaa.