Etä- ja kotimyynnin kuluttajansuojaan muutoksia

13.01.2014

Verkkokaupan, muun etämyynnin ja kotimyynnin kuluttajansuojaan on tulossa muutoksia 13.6.2014 alkaen. Muutokset koskevat muun muassa kuluttajan oikeutta peruuttaa ostoksensa sekä yritysten velvollisuutta antaa tietoja ennen kuin kuluttaja ostaa tuotteen.

Muutosten taustalla on EU-direktiivi, jolla yhtenäistetään kuluttajansuojasääntelyä Euroopan unionissa. Muutokset tulevat voimaan kesäkuussa.

Muutoksia kuluttajan peruuttamisoikeuteen ja elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteisiin

Kuten nykyisinkin, kuluttajalla on myös vastaisuudessa pääsääntöisesti oikeus peruuttaa verkkokaupasta, muussa etämyynnissä ja kotimyynnissä tehty ostos 14 päivän kuluessa. Muutosten myötä kuluttajan on kuitenkin aina erikseen ilmoitettava yritykselle sopimuksen peruuttamisesta. Tällä hetkellä pelkkä ostetun tavaran palauttaminen katsotaan ilmoitukseksi peruuttamisesta. Elinkeinonharjoittajan puolestaan on annettava kuluttajalle peruutuslomake.

Kuluttajan peruuttamisoikeus laajenee nykyisestä. Uutta on esimerkiksi se, että kuluttajalla on vastaisuudessa peruuttamisoikeus silloinkin, kun palvelusuoritus on aloitettu hänen suostumuksellaan mutta palvelua ei ole vielä suoritettu loppuun. Tällöin kuluttajan tulee kuitenkin korvata jo tehty työ tai muu suoritus.

Uutta on myös, että muutosten myötä kuluttajan on pääsääntöisesti maksettava verkkokaupassa, muussa etämyynnissä ja kotimyynnissä tavaran palautuskulut, ellei yritys ole sitoutunut maksamaan niitä tai jättänyt ilmoittamatta kuluttajalle, että kuluttajan on ne maksettava.

Elinkeinonharjoittajien on puolestaan annettava tulevaisuudessa kuluttajille nykyistä enemmän tietoja ennen kuin kuluttaja ostaa tuotteen – tavaran, palvelun tai digitaalista sisältöä – verkkokaupasta, muutoin etämyynnissä tai kotimyynnissä.

Elinkeinonharjoittajien täytyy myös noudattaa nykyistä yksityiskohtaisempia menettelyjä koskevia vaatimuksia eli esimerkiksi huolehtia siitä, että kuluttaja verkkokaupassa asioidessaan nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden.

Huomioitavaa on myös, että muutosten myötä kotimyyntiä koskevan sääntelyn soveltamisala laajenee. Kotimyynniksi katsotaan vastedes kulutushyödykkeen tarjoaminen muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa myös silloin, kun elinkeinonharjoittaja menee kyseiseen paikkaan kuluttajan pyynnöstä tarjotakseen kuluttajalle hänen pyytämäänsä kulutushyödykettä ja elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja tekevät samassa yhteydessä sopimuksen tai kuluttaja tekee siitä sitovan tarjouksen.

Lue lisää:
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta (1211/2013) ja laki sähkömarkkinalain 88 §:n muuttamisesta (1212/2013) > Hallituksen esitys