ETK:n ohjeistus A1-todistukselle

26.04.2023

Eläketurvakeskus ETK on  muuttanut ulkomailla tehtäviä työjaksoja koskevaa ohjeistustaan.

ETK:lta haettavalla A1-todistuksella työntekijä voi työmatkalla osoittaa kohdemaan viranomaisille, että hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, eikä työstä tarvitse maksaa sosiaalivakuutusmaksuja kohdemaassa.

Joulukuussa 2022 ETK neuvoi hakemaan Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista osoittavan A1-todistuksen kaikille lyhyillekin Eurooppaan suuntautuville ulkomaan työskentelyjaksoille.

Uusimman ohjeistuksen mukaan lyhyille työmatkoille A1-todistusta ei ole tarpeen hakea, ellei ole tiedossa, että vastaanottajamaa sitä edellyttää. Todennäköisyys todistuksen tarpeelle on pieni tavanomaisilla liike- ja kokousmatkoilla.

On kuitenkin huomioitava, että myös yksittäisen työpaikan alueelle pääseminen voi edellyttää A1-todistuksen esittämistä. Tällaisia kohteita voivat olla esim. telakat, rakennustyömaat tai tehtaat.

Jos työnantaja on epävarma A1-todistuksen tarpeellisuudesta, todistusta voi aina hakea työmatkan kestosta riippumatta.

Jos myöhemmin ilmenee, että A1-todistukselle on tarvetta, esimerkiksi ulkomainen taho sitä vaatii tai työmatkalla sattuu työtapaturma, voi todistuksen hakea jälkikäteen.

Todistus on maksuton ja sen hakeminen onnistuu sähköisesti. Työnantajan puolesta sähköisesti asioivalla tulee olla Suomi.fi -valtuutus.

ETK:n mukaan työnantajan tekemän sähköisen hakemuksen käsittelyaika on lyhyt. Todistuksen voi saada jopa samana päivänä. Työntekijä voi itse hakea todistusta vain tilanteessa, jossa hän työskentelee ulkomailla useille eri työnantajille. Työntekijän tekemän hakemuksen käsittelyajaksi ilmoitetaan noin neljä viikkoa. ETK on myös parantanut todistuksen käyttökelpoisuutta. Paljon matkustaville todistuksen voi hakea kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Mikä A1?

  • Koskee vain EU/ETA-maita, Sveitsiä ja Iso-Britanniaa
  • Kun työtä tehdään ulkomailla suomalaiselle työnantajalle ja työntekijän sosiaaliturva halutaan järjestää Suomessa, A1-todistus on ainoa keino osoittaa henkilön kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan työskentelyn aikana
  • EU-oikeuden pääsääntö on, että työntekijä vakuutetaan siinä maassa, jossa työtä tehdään. Työntekomaalla on oikeus vaatia sosiaalivakuutusmaksuja maksettavaksi yhdenkin päivän työstä ilman A1-todistusta – Työntekomaan viranomaiset voivat vaatia todistusta ja asettaa sanktioita sen puuttumisesta
  • Matkan tarkoituksella, mitä työtä tehdään, missä työ tehdään tai terminologialla ei ole merkitystä – Esim. työkomennus, työ-, kokous-, virka-, seminaari-, messu- tai koulutusmatka, etätyö jne. Taustalla ei tarvitse olla työoikeudellista lähettämistä.
  • Työskentelyn kestolla tai henkilön kansalaisuudella ei ole merkitystä