EU-komission vienninedistämismatkat avoinna pk-yrityksille Aasiaan

19.01.2017

Euroopan komission Gateway & Business Avenues -ohjelma on tukee eurooppalaisten pk-yritysten pääsyä Aasian markkinoille. Osallistuminen on yrityksille maksutonta, mutta yritys maksaa omat lentolippunsa. Hotellimajoitusta varten yritykset saavat 1000 euron avustuksen.

Ohjelmassa järjestetään vuosina 2016-2020 lähes 50 eri toimialaan kohdentuvaa matkaa. Aasian eri markkinoille monipuolisesti suuntautuvat vienninedistämismatkat ovat noin viikon mittaisia ja jokaiselle matkalle valitaan mukaan 50 yritystä Euroopasta. Osallistumisen edellytyksenä on, että

  • pk-yritys on ollut olemassa vähintään 5 vuotta
  • pääomistus ja pääkonttori on Euroopassa
  • pk-yritys on jo laajentanut toimintaansa EU:n ulkopuolelle
  • pk-yritys on valmis laajentamaan toimintaansa seuraavaksi Aasian markkinoille.

Ennen vienninedistämismatkaa ohjelmaan valituille yrityksille tarjotaan räätälöityä valmennusta ja tietoa kohdemarkkinoista. Matkan aikana yritykset osallistuvat moniin eri seminaareihin ja verkostoitumistapahtumiin. Matkat ovat usein kytketty Aasiassa järjestettävien suurten alueellisten messutapahtumien yhteyteen, jotka jo muutenkin tuovat paikalle Aasian alueen tärkeät ostajat ja investorit. Useiden kahdenvälisten tapaamisten myötä yritykset saavat mahdollisuuden luoda uusia kumppanuuksia paikallisten toimijoiden kanssa. Yritysten kehittymistä seurataan ja tuetaan myös matkan jälkeen.

Katso haku-deadlinet ja lisätiedot hakukriteereistä EEN:n sivuilta.