EU:n ja Intian kauppaneuvottelut kiinnostavassa vaiheessa

05.04.2023

EU:n ja Intian välinen kauppasopimus olisi merkittävä saavutus suomalaisyritysten kannalta. Pidemmällä tähtäimellä vetoapua on mahdollista saada myös uudesta kauppa- ja teknologianeuvostosta, jonka EU ja Intia käynnistävät toukokuussa. Molemmat ovat EK:n arvion mukaan tärkeitä askelia kaupan edistämisen tiellä.

Intiasta on tulossa yhä tärkeämpi kauppakumppani ja vientimarkkina niin EU:lle kuin Suomelle. Kyseessä on tasaisen kasvun talous, joka on nousemassa hyvää vauhtia maailman väkirikkaimmaksi maaksi.

Intia haluaa kehittyä ja se investoi vahvasti infrastruktuurin rakentamiseen. Se rakentaa kaupunkeja, teitä, rataverkkoja, lentokenttiä ja satamia. Intialla on myös kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja sillä on vahva tahtotila muuttaa maa vähähiilisemmäksi ja päästöttömäksi. Intiassa on runsaasti mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja paljon kiinnostusta suomalaiseen osaamiseen.

Kauppaneuvotteluissa vielä vaikeimmat väännöt edessä

EU-komission tavoitteena on ollut saada kauppasopimusneuvottelut Intian kanssa päätökseen kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä neuvottelijoiden näkemykset sopimuksen sisällöstä ovat vielä hyvin kaukana toisistaan. Elinkeinoelämälle keskeisistä aiheista, kuten tullinalennuksista, ei ole vielä päästy kunnolla edes neuvottelemaan. Sama pätee EU:lle poliittisesti tärkeisiin ja Intialle hyvin sensitiivisiin kestävän kehityksen sitoumuksiin.

Intia on aivan liian suuri mahdollisuus menetettäväksi. EK:n mielestä kauppaneuvotteluissa on nyt tärkeää saada suurempi neuvotteluvaihde silmään.

Suomen elinkeinoelämälle on tärkeää, että EU:n ja Intian välisellä kauppasopimuksella alennetaan merkittävästi suomalaisyrityksille tärkeiden tavaroiden tullitasoja. Olennaista on myös selkiyttää Intian monimutkaisen verojärjestelmän pullonkauloja. Suomalaisittain on tärkeää myös edistää palvelukauppaa, parantaa yritysten osallistumismahdollisuuksia Intian julkisiin hankintakilpailuihin sekä turvata teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa.

Kauppa- ja teknologianeuvosto starttaa

Kauppasopimuksen ohella EU ja Intia lisäävät yhteistyötään myös toisentyyppisen rakenteen kautta.

Osapuolet starttaavat toukokuussa kauppa- ja teknologianeuvoston (Trade and Technology Council, TTC). Tavoitteena on löytää EU:n ja Intian välille yhteistä säveltä strategisesti tärkeissä teknologioissa kuten tekoälyssä ja 5G/6G:ssä, kvanttiteknologiassa, puolijohteissa sekä vihreän siirtymän teknologioissa. Samoin halutaan lisätä tuotantoketjujen kriisinkestävyyttä ja joustavuutta sekä helpottaa kriittisten komponenttien, energian ja raaka-aineiden markkinoillepääsyä.

Nämä ovat kaikki Suomen elinkeinoelämälle keskeisiä aiheita. EK:n mielestä on tärkeää, että EU:n ja Intian välisessä yhteistyössä saadaan aikaan hyvin konkreettisia tuloksia ja hankkeita.