EU:n pitkän aikavälin budjetin painopistettä enemmän kasvuun ja investointeihin

02.05.2018

Komissio ehdottaa EU:n pitkän aikavälin budjettiin enemmän painotusta tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sekä EU:n sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rahoitukseen. Tämä on ollut myös elinkeinoelämän tavoitteena.

Ehdotetut muutokset ovat maltillisia. Komission esityksessä tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman rahoitus kasvaisi noin 30 prosentilla nykyisestä, mikä on selvästi vähemmän kuin sen asettaman korkeantason työryhmän ehdotus rahoituksen tuplaamisesta. Samalla perinteisten politiikkalohkojen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä koheesiopolitiikan rahoitusta ehdotetaan leikattavaksi noin viidellä prosentilla.

Nyt onkin erittäin tärkeää, ettei neuvotteluprosessin aikana vesitetä esitettyjä uudistuksia. Elinkeinoelämä Suomessa ja muualla Euroopassa kantaa huolta siitä, että EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelmalle varmistetaan riittävä rahoitus. Se on syytä ottaa myös Suomen ykköstavoitteeksi EU-budjettineuvotteluissa.

Euroopan komission tiedote