EU:n tuomioistuimen ratkaisu äitiysvapaan palkasta on vasta välivaihe

18.02.2014

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on antanut ratkaisun, jonka mukaan työntekijän ei tarvitse olla hoitovapaan jälkeen töissä ennen uutta äitiysvapaata saadakseen palkkaa äitiysvapaalta.

Asiassa on kyse ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Suomen työtuomioistuin teki EUT:lle syksyllä 2011.

Ratkaisu koskee tilannetta, jossa työntekijä oli jäänyt äitiysvapaalle hoitovapaalta palaamatta välillä työhön. Sovellettavan työehtosopimusmääräyksen mukaan äitiysvapaalta ei maksettu palkkaa, koska äitiysvapaa alkoi työntekijän ollessa palkattomalla vapaalla.

EUT katsoi, että työehtosopimusmääräyksen soveltaminen oli EU:n vanhempainvapaadirektiivin vastaista. EUT:n kanta poikkesi julkisasiamiehen antamasta ratkaisuehdotuksesta.

– On muistettava, että ratkaisu on vasta välivaihe asian käsittelyssä. Asia siirtyy nyt uudelleen työtuomioistuimeen, jonka on otettava kantaa siihen, mitä ratkaisusta seuraa Suomen oikeuden kannalta, lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä EK:sta muistuttaa.

– Toisin kuin on uutisoitu, EUT:n ratkaisusta ei seuraa, että asia olisi ratkaistu lopullisesti.

Kuva: 123rf.com