EU:n vapaakauppasopimusverkosto laajenee vauhdilla

15.04.2013

EU on aloittamassa tänä vuonna neuvotteluja kahdenvälisistä vapaakauppasopimuksista useiden uusien maiden kanssa.
Uusien neuvottelukumppaneiden joukossa ovat mm. Japani, USA, Thaimaa ja Marokko. EU:lla on jo käynnissä neuvotteluja mm. Intian, Vietnamin, Malesian ja Mercosur-maiden (Brasilia, Argentiina, Uruguay, Paraguay, Venezuela) kanssa.

Sopimusneuvottelu Kanadan kanssa ovat loppusuoralla. Singaporen kanssa neuvottelut saatiin vuodenvaihteessa päätökseen ja sopimusta päästään soveltamaan ensi vuoden puolella. Perun kanssa tehtyä sopimusta alettiin soveltaa maaliskuun 2013 alusta. Kolumbian kanssa tehdyn sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan lähikuukausina.

Markkinoillepääsyä helpotetaan monin tavoin

Vapaakauppasopimukset poistavat lähtökohtaisesti lähes kaikki teollisuustuotteita koskevat tullit sekä suurimman osan tulleista myös maataloustuotteiden osalta. Tullien poistamisella on konkreettinen yritysten kustannuksia vähentävä vaikutus. Vapaakauppasopimukset helpottavat kaupankäyntiä myös laajemmin vähentämällä yritysten kohtaamia muita kaupanesteitä.

EU:n solmimat vapaakauppasopimukset sisältävät määräyksiä investoinneista palveluihin ja teollisuuteen. Ne kattavat tärkeitä aloja, kuten teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisen, julkiset hankinnat ja tullimenettelyt. Tämän lisäksi EU pyrkii luomaan yhteistyömekanismit, joiden avulla kaupanesteitä voidaan sekä poistaa että ehkäistä.

EK kartoittaa suomalaisyritysten intressejä

EK valmistelee elinkeinoelämän näkemyksiä vaikuttaakseen niin Suomen kuin EU:n kantoihin. On tärkeää, että suomalaisyritykset tuovat aktiivisesti esiin omia intressejään heti neuvottelujen alusta lähtien. Vapaakauppasopimukset ovat ainutlaatuinen keino purkaa suomalaisyritysten kohtaamia kaupanesteitä.

Lue lisää vapaakauppasopimusneuvotteluista Euroopan komission verkkosivuilta

Lisätietoja: Asiantuntija Saila Turtiainen, puh. 09 4202 3335, sähköposti: saila.turtiainen(at)ek.fi