Eurooppaan kuusi uutta innovaatiokeskittymää

26.01.2012

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) laajentaa huomattavasti toimintaansa. Sen on määrä perustaa kuusi uutta maiden rajat ylittävää innovaatiokeskittymää. Tavoitteena on vahvistaa innovointia ja yrittäjyyttä EU:ssa.

EIT kokoaa yhteen huipputason yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita kehittämään innovatiivisia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Euroopan komissio on ehdottanut vuosille 2014–2020 2,8 miljardin euron määrärahat, joiden avulla EIT voi laajentaa toimintaansa ja vakiinnuttaa nykyiset osaamis- ja innovaatioyhteisöt, jotka keskittyvät ilmastonmuutokseen, kestäviin energiaratkaisuihin sekä tieto- ja viestintätekniikkaan.

Innovaatioyhteisölle suoraan tulevan rahoituksen on tarkoitus antaa sysäys jopa 600 uuden yrityksen perustamiseen. Lisäksi tavoitteena on kouluttaa noin 25 000 opiskelijaa ja tuottaa 10 000 tohtorintutkintoa uusissa koulutusohjelmissa, joissa huipputieteeseen yhdistyy vahva yrittäjyysnäkökulma.

– EIT:n tärkeänä tavoitteena on edistää koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden välistä yhteyttä sekä vahvistaa yrittäjähenkisyyttä. Rahoituksen lisääminen on hyvin perusteltua, jos EIT:n rahoitukseen ja hallinnointiin liittyviä toimintatapoja pystytään yksinkertaistamaan, toteaa EK:n asiantuntija Janica Ylikarjula.

Uudet aiheet määritelty

Komission suunnitelmien mukaan uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöt perustetaan kahdessa vaiheessa. Vuonna 2014 perustettavat yhteisöt käsittelevät seuraavia aihealueita:

  • tervettä elämää ja aktiivista ikääntymistä tukeva innovaatiotoiminta
  • tulevaisuuden ruokahuolto
  • raaka-aineet

Vuonna 2018 perustettavat osaamis- ja innovaatioyhteisöt liittyvät puolestaan seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • lisäarvoa tuova valmistusteollisuus
  • älykäs turvallinen yhteiskunta
  • kaupunkiliikenne

– Muutamat aiheet ovat lähellä strategisen huippuosaamisen keskittymiä SHOKeja, joissa tavoitteet ovat muutenkin EIT:n kanssa samansuuntaisia. EIT tarjoaisi suomalaisille osallistujille mahdollisuuden vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä entisestään, Ylikarjula huomauttaa.

EIT perustettiin vuonna 2008. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin perustuvia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä on 16 paikkakunnalla eri puolilla Eurooppaa. Aalto-yliopisto, Nokia ja VTT ovat mukana tieto- ja viestintätekniikkaa käsittelevässä ICT Labsissä.

Lisätietoja EIT:stä ja komission ehdottamista innovaatioyhteisöjen tulevista aiheista:

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

The contribution of the EIT to a more innovative Europe (pdf)

Janica Ylikarjula, asiantuntija, EK, p. 09 4202 3262