Eurooppalainen elinkeinoelämä tähtää vahvempaan ja reilumpaan Kiina-suhteeseen

16.01.2020

EK:n eurooppalainen kattojärjestö BusinessEurope julkisti tänään kattavan Kiina-strategian, jossa analysoidaan Kiinaan liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita sekä esitetään konkreettisia suosituksia EU:n tulevalle Kiina-politiikalle.

Elinkeinoelämän keskusliitto on ollut aktiivisesti vaikuttamassa BusinessEuropen Kiina-strategian valmisteluun, kertoo Brysselin-johtaja Petri Vuorio:

”EK tukee BusinessEuropen tavoitetta taloussuhteen tasapainottamiseksi. Suomalaisyritysten huolenaiheena ovat erityisesti Kiinan valtiontukien aiheuttamat markkinavääristymät, markkinoillepääsyn epätasapaino julkisissa hankinnoissa ja investoinneissa sekä digitaalinen protektionismi, kuten datan liikkuvuudelle asetetut rajoitukset ja lokalisaatiovaatimukset”.

Suomalaisen ja eurooppalaisen elinkeinoelämän intressissä on vahvempi mutta samanaikaisesti reilumpi taloussuhde Kiinan kanssa. Suhteen vahvistaminen ja käyttämättömän potentiaalin hyödyntäminen edellyttävät vastavuoroista kauppaa, investointeja ja kilpailua, arvioi Vuorio.

BusinessEuropen tuoreen kannanoton mukaan EU:n tulee jatkossakin tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa, mutta samalla sen on ryhdyttävä omiin toimenpiteisiin Kiinan valtiojohtoisesta järjestelmästä kumpuavien tasapuolista kilpailua vääristävien haasteiden ratkaisemiseksi.

Eurooppalaisen elinkeinoelämän keskeiset tavoitteet EU:lle:

  1. Varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset eurooppalaisille ja kiinalaisille yrityksille; esimerkkinä markkinoillepääsy
  2. Lievennetään Kiinan valtiojohtoisesta kapitalismista aiheutuvia markkina- ja kilpailuvääristymiä; esimerkkinä valtiontuista johtuva ylikapasiteetti
  3. Vahvistetaan EU:n kilpailukykyä; esimerkkinä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus
  4. Varmistetaan tasapuolinen kilpailu ja yhteistyö EU:n ulkopuolisilla markkinoilla.

Tutustu BusinessEuropen Kiina-strategiaan:
”The EU and China: addressing the systemic challenge – A comprehensive EU strategy to rebalance the relationship with China”; full paper; executive summary