EU:ssa neuvotellaan uudistuksista kulutustavaroiden kaupan kuluttajansuojaan

19.12.2017

Komissio on julkaissut ehdotuksen tavaran kaupan kuluttajansuojasääntelyn uudistamiseksi. EK katsoo, että EU:ssa on tärkeätä jatkaa kuluttajansuojasääntelyn kohdennettua harmonisointia. Samalla on varmistettava, että sääntely on selkeätä ja tasapainoista.

Komission ehdottamalla direktiivillä on tarkoitus muun muassa määrittää, milloin vastuu tavarasta siirtyy kuluttajalle, milloin tavarassa on virhe ja mitkä ovat kuluttajan oikeudet, jos tavarassa on virhe. Tarkoitus on, että sääntely olisi harmonisoitua eli samanlaista kaikissa EU-maissa.

Tavaran kauppaa koskevan sääntelyn harmonisointi yksinkertaistaisi sääntely-ympäristöä sisämarkkinoilla sekä yrityksille että EU-alueelta verkko-ostoksia tekeville kuluttajille.

– Tärkeätä on myös, että uudistus pystytään toteuttamaan siten, että säilytetään sääntelyn johdonmukaisuus ja varmistetaan sen selkeys, toteaa EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo.

– Samoin on huolehdittava, että neuvotteluissa löydetään tasapaino kuluttajien ja yritysten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä.

Komission ehdotus sisältää tästä näkökulmasta tiettyjä ongelmallisia säännöksiä.

Yritysten näkökulmasta erityisen ongelmallisia ovat etenkin ehdotuksen säännökset, jotka merkitsisivät, että kuluttajalla olisi oikeus purkaa tavaran kauppa silloinkin, kun tavaran virhe on vähäinen, ja kuluttajalla ei olisi velvollisuutta ilmoittaa tavaran virheestä eli reklamoida kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen.

– Virhetilanteiden selvittäminen on sitä hankalampaa mitä enemmän aikaa on kulunut. Siksi kuluttajan velvollisuus ilmoittaa virheestä kohtuullisessa ajassa on paitsi yritysten myös kuluttajien etu, Harjunheimo sanoo.

Edellä mainittuihin ongelmallisiin säännöksiin on erittäin tärkeätä saada muutoksia direktiiviehdotusta koskevissa neuvotteluissa tasapainoisen sääntelyn saavuttamiseksi.