Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP) -julkaisu päivitetty

10.01.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt julkaisun haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP). HTP-arvoja käytetään, kun arvioidaan työpaikan ilman puhtautta ja työntekijöiden altistumista.

HTP-arvot ovat arvioita työpaikan hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle. HTP-arvojen lisäksi julkaisu sisältää ohjeistusta työntekijöiden altistuksen selvittämisestä ja seurannasta, mittaustulosten vertailusta ja muista huomioon otettavista tekijöistä.

Julkaisu on päivitetty sosiaali- ja terveysministeriön haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista laatiman uuden asetuksen pohjalta. Asetus tuli voimaan 1. tammikuuta 2017.