Hallitukselta nimitys paikallisen sopimisen edistämiseksi työpaikoilla

10.07.2015

Yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala työ- ja elinkeinoministeriöstä on nimetty kartoittamaan yrityksien paikallisen sopimisen kehittämistä. Selvityksessä tullaan kuulemaan työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjä.

Hallituksen osoittama selvitystehtävä liittyy hallitusohjelman Työllisyys ja kilpailukyky -osioon, jossa edistetään paikallisten toimintatapojen sopimista työpaikoilla. Selvityksen pohjalta hallitus pyrkii työllistämisen esteiden purkamiseen ja työllistämishalukkuuden lisäämiseen eritoten pk-yrityksissä.

Selvityksen pohjalta tehtävän esityksen tavoitteena on, että yrityksissä kyetään nykyistä laajemmin paikallisesti sopimaan kilpailukyvyn palauttamisesta, työllisyyden vahvistamisesta ja työsuhteen ehdoista.

Esityksen perusteella hallitus käynnistää tarvittavat työlainsäädännön uudistukset, jotka tukevat paikallisen sopimisen edistämistä, mahdollistavat työnantajille yhdenvertaisen aseman poikkeamistilanteissa sekä vahvistavat henkilöstön asemaa yritysten päätöksenteossa.

Selvityshenkilö Hietala kartoittaa tarvittavia toimenpiteitä kesän ja syksyn aikana ja esittelee kehitysehdotuksen 15.10.2015 mennessä.