Hallituksen kärkihanke etenee  – Ammatillinen koulutus suuressa muutoksessa

Hallituksen kärkihanke ammatillisen koulutuksen reformi on hyvässä vauhdissa. Tavoitteena on kokonaisuudistus ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön, rahoitukseen ja koulutusprosesseihin. Uudistuksen keskeiset periaatteet ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys.

– Reformin tavoitteet ovat hyvät. Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys haastavat ammatillista koulutusta uudistumaan. Siirtyminen organisaatio- ja järjestelmälähtöisestä toimintakulttuurista asiakaslähtöiseen toimintamalliin on muutosjohtamisen haaste. Uudistuksen avaimet ovat koulutuksen järjestäjien käsissä, kannustaa asiantuntija Mirja Hannula EK:sta.

– Opiskelijoiden lisäksi myös yritykset tulee tunnistaa nykyistä paremmin ammatillisen koulutuksen asiakkaina. Yritysten odotukset ja tarpeet vaihtelevat. On tärkeää varmistaa, että ammatillinen koulutus vastaa toimialojen ja yritysten erilaisiin tarpeisiin, jatkaa Hannula.

Mikä kaikki muuttuu?

Muutoksen tuulet puhaltavat tulevina vuosina läpi ammatillisen koulutuksen. Uudistuksen tavoitteena on mm.

  • Poistaa nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat ja koota koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
  • Uudistaa ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta ja toimintaprosesseja
  • Käynnistää koulutuksen järjestäjäverkon kehittämisohjelma
  • Parantaa työttömien koulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen työelämävastaavuutta
  • Lisätä ja monipuolistaa työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, vähentää oppisopimuksesta työnantajille koituvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa sekä parantaa työpaikalla tapahtuvan opiskelun laatua
  • Ottaa käyttöön uusi koulutussopimusmalli, joka mahdollistaa joustavat polut työpaikalla tapahtuvan oppimisessa. Koulutussopimusmallia koskeva selvitystyö on käynnissä.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen pitää sisällään sekä oppisopimuksen että ei-työsopimussuhteisen opiskelun.

– Yritysten mahdollisuudet tarjota opiskelijoille oppimismahdollisuuksia työpaikoilla vaihtelevat. Monet yritykset tekevät jo nyt hyvin tiivistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Edellytyksiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentamiselle pitäisi arvioida toimiala- ja yrityskohtaisesti, korostaa Hannula.

Niukkenevat resurssit kohdennettava työelämän tarpeisiin

Julkisuudessa on käyty keskustelua erityisesti korkeakoulutukseen kohdistuvista säästöistä ja vähemmälle ovat jääneet ammatillisen koulutuksen leikkaukset. Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö ja rahoitusmalli tulevat voimaan v. 2018 ja jo sitä ennen ammatilliseen koulutus tehostaa toimintaansa rahoitustason leikkausten myötä merkittävästi vuosina 2016-2017 .

– Ammatilliseen koulutuksen kohdistuvat valitettavat säästöt vaativat koulutuksen järjestäjiä uudistamaan ja tehostamaan toimintaa käytännössä jo reformin valmisteluvaiheessa.

– Koulutuksen järjestäjien tulee erikoistua ja sopia keskenään työnjaosta, jotta eri alojen osaamis- ja koulutustarpeisiin voidaan vastata nykyistä paremmin. Koulutuksen järjestäjäverkon ja koulutustarjonnan koordinaation on oltava tiukasti Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa. On erittäin tärkeää, että paikallisesti säästöjä etsittäessä ei tehdä  peruuttamattomia ratkaisuja, joilla ns. pienten alojen koulutus loppuu Suomesta kokonaan, painottaa Hannula.