Hankintalain uudistus viivästyy, mutta pk-yritysten asema helpottuu jo nyt

15.04.2016

Maanantaista 18.4. alkaen suomalaisten hankintayksiköiden on alettava noudattaa tiettyjä EU:n hankintadirektiivin määräyksiä, joilla helpotetaan pk-yritysten osallistumista tarjouskilpailuihin. Esimerkiksi liikevaihtovaatimuksia kohtuullistetaan ja hankinnat on jaettava pienempiin osiin.

Muutokset tulevat käyttöön siitä huolimatta, että hankintalain uudistus on Suomessa vielä kesken.

Julkisten hankintojen uudistunut EU-sääntely tuli voimaan huhtikuussa 2014. Komissio antoi silloin EU-maille kaksi vuotta aikaa, jonka jälkeen hankintadirektiivin määräysten pitää olla sisällä jokaisen maan omassa hankintasääntelyssä.

Suomi myöhästyy aikataulusta, sillä hallituksen esitys hankintalain uudistamisesta annettaneen eduskunnalle vasta kesäkuussa. Sen jälkeen tarvitaan vielä hyvä tovi, että ison lakipaketin käsittely saadaan valmiiksi.

Uusi hankintalakimme tuo aikanaan runsaasti muutoksia erityisesti niiden yritysten elämään, jotka myyvät tavaraa tai palveluja viranomaisille. Menettelyjä yksinkertaistetaan, ja esimerkiksi lain 30 000 euron kynnysarvo noussee kaksinkertaiseksi.

Yritysten on kuitenkin syytä huomata, että EU:n hankintadirektiivin tiettyjä määräyksiä on ryhdyttävä noudattamaan jo maanantaista 18.4.2016 alkaen, vaikka kotimaisen hankintalakimme uudistus ei ole vielä maalissa.

Tällaisia määräyksiä ovat esimerkiksi monet hankintadirektiivin uudistukset, joilla pyritään parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin.

Kohtuullisuutta liikevaihtovaatimuksiin, hankinnat pienempiin osiin

Vastaisuudessa hankintoja tekevät yksiköt eivät esimerkiksi voi enää vaatia ilman perusteltua syytä tarjoajayritykseltä suurempaa liikevaihtoa kuin hankintasopimuksen arvo kerrottuna kahdella.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintayksikön taas on perusteltava, jos se ei jaa hankintaa pienempiin osiin pk-yritysten aseman helpottamiseksi.

Yrityksiä ilahduttanee sekin, että tarjouspyyntöasiakirjojen pitää olla ensi maanantaista alkaen sähköisesti ja maksutta kaikkien saatavilla heti hankintailmoituksen julkaisupäivästä lähtien.

Yritys, tutustu uuteen sähköiseen hankinta-asiakirjaan!

Yritysten hallinnollista taakkaa on tarkoitus helpottaa myös yhteisellä eurooppalaisella hankinta-asiakirjalla.

Se on dokumentti, joka oikein täytettynä katsotaan riittäväksi näytöksi siitä, että yritys täyttää kaikki soveltuvuusehdot eikä yritystä voi sulkea pois kilpailusta millään perusteella. Varsinaiset todistukset esimerkiksi verojen ja työnantajavelvoitteiden hoitamisesta  tarkistetaan vain tarjouskilpailun voittajalta.

Tutustu TEMin laatimaan ohjeistukseen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan täyttämisestä.