Vinkit vähähiiliseen bisnekseen: Huimia innovaatioita energian säästöön

09.06.2016

Suomalaiset yritykset ovat kehittäneet huimia ratkaisuja, kuinka energian kulutusta voidaan vähentää esimerkiksi valaistuksessa, meriliikenteessä ja kiinteistöissä.  Nämä edelläkävijäyritykset ovat onnistuneet tuotteistamaan vähähiilisyyden ja kääntämään osaamisensa erottuvuus- ja kilpailutekijäksi.

ilmastobisnes_400x145Puhtaat ratkaisut vähentävät ympäristölle haitallisia päästöjä sekä energian ja materiaalien kulutusta. Ne voivat perustua teknologiaan, palveluihin ja uudenlaisiin toimintatapoihin.

Hyvin monenlainen liiketoiminta voi olla nk. cleantechia. Lupaavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia löytyy esimerkiksi digitaalisaatiosta tai uusista palvelukonsepteista, vaikka näitä ei ole totuttu pitämään cleantechin ydinalueina.

Sitra on laatinut yrityksille työkalupakin vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tarjolla myös erilaisia julkishallinnon instrumentteja – niin kansallisesti kuin EU-tasolla. Tällainen on esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin http://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys.

Yritysten kannattaakin keskustella vähähiilisyyttä edistävistä ideoista ja niiden rahoituksesta yritysrahoituksesta vastaavan henkilön kanssa paikallisessa ELY-keskuksessa.

*********************

Sitran kokoamia yritysesimerkkejä energiaa säästävistä innovaatioista:

LED-firma Valtavalo tarjoaa valaistusta palveluna

Valtavalo Oy  kehittää ja valmistaa Kajaanissa led-valoputkia, jotka kuluttavat sähköä noin 65 prosenttia vähemmän kuin perinteiset loisteputket.

Uutena liiketoimintakonseptina Valtavalo on luonut tuotteidensa ympärille palvelukonseptin, jossa Valtavalo sitoutuu ylläpitämään ja huolehtimaan valaistuksesta viiden vuoden sopimuskauden ajan. Asiakas maksaa palvelusta kuukausimaksun.

Eniram digitalisoi meriliikenteen ja vähentää päästöjä

Eniramin kehittämä järjestelmä kerää aluksen kulkuun liittyvää reaaliaikaista tietoa ja tiivistää datan helposti ymmärrettävään graafiseen muotoon. Järjestelmän avulla suuret risteilyalukset voivat päästä jopa viiden prosentin säästöihin raskaan polttoöljyn kulutuksessa.

Eniramin järjestelmä on käytössä lähes 300 aluksessa eri puolilla maailmaa. Tämä auttaa vähentämään meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä 200 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 40 000 henkilöauton vuotuisia päästöjä.

Aren järjestelmä pienentää kiinteistön energiankulutusta

Talotekniikka- ja kiinteistöpalveluyritys Are on kehittänyt Are Sensus -talotekniikkajärjestelmän, jonka avulla rakennuksen kaikkia energiavirtoja voidaan hallita keskitetysti.

Älykkään järjestelmän ansiosta energiaa kuluu vähemmän ja uudentyyppisellä ratkaisulla kiinteistön ulkoa ostaman energian kulutusta voidaan vähentää 25–35 prosenttia perinteisiin järjestelmiin verrattuna.

*********************

Lue myös kirjoitus 2.6.2016: Yrityksille työkalupakki vähähiilisestä liiketoiminnasta

Ensi viikon torstaina kerromme, kuinka Gasum ja Ilmarinen ovat kytkeneet vähähiilisen liiketoiminnan strategioihinsa.