Jouni Hakala bloggaa: Yhteistyö on voimaa pk-vaikuttamisessa

21.03.2019

Eduskuntavaalit lähestyvät. Tähän mennessä keskustelu ja vaalitentit ovat keskittyneet pitkälle eri tarpeisiin lisätä julkisesti rahoitettuja menoja sinällään hyviin tarkoituksiin. Toki on perustellusti puhuttu ilmastohaasteeseen vastaamisesta ja myös arvokysymyksistä. Mutta siitä, mihin pohjoismaisen yhteiskunnan rahoituspohja perustuu – työhön, investointeihin, yrittäjyyteen ja omistajuuteen – ei ole paljoakaan puhuttu.

Keskiviikkona 20.3. järjestettiin Perheyritysten liiton valtuuston ja EK:n yrittäjävaltuuskunnan yhteiskokous. Tässä kokouksessa vallitsi varsin laaja yhteisymmärrys hyvin samankaltaisista tavoitteista yritysten ja niiden omistajien kannustavan toimintaympäristön turvaamiseksi – vaalien jälkeenkin. Järjestöt ovat mm. valmistelleet yhdessä uuden osinkoveromallin, jonka yhtenä tavoitteena on varautua globaaliin muutokseen liiketoimintamalleissa. EK:n puolelta on syytä kiittää sisarjärjestöä erittäin hyvästä yhteistyöstä!

Kummankin järjestön jäsenkunnassa korostuu osaavan työvoiman pula. Toive tulevalle hallitukselle ja vaalikamppailua käyville puolueille onkin edistää toimia, joilla tähän polttavaan ja yritysten kasvua estävään pullonkaulaan voidaan löytää kustannustehokkaita ratkaisuja. Työnteon tulisi aina kannattaa sen tekijälle tukiin verrattuna, siksi sosiaaliturvauudistuksessa tulisi myös päästä eteenpäin.  Tarvitaan muunto- ja täydennyskoulutusta yritysten nykyiselle henkilöstölle.  Tarvitaan myös ulkomaisten osaajien palkkaamiseen joustoa.

Työllistävillä pk-yrityksillä ja niiden omistajilla on avainrooli tulevankin eduskunnan rahankäyttöpäätösten mahdollistajana. Mitä jos alettaisiinkin puhumaan vaalikamppailussa siitä, miten näiden yritysten kasvua voitaisiin edistää?